Młodzież dla Europy

Klub Europejski

Życie, to pasja - kampania społeczna

Overview

Rozpoczynamy realizację nowej kampanii społecznej w roku szkolnym 2010/2011. Tym razem tematem przewodnim naszych działań jest p a s j a.

Hasło naszej kampanii - “Życie, to pasja”.
Celem kampanii jest ukazanie różnorodnych pasji młodych ludzi i zaprezentowanie ich szerszemu gronu. Liczymy, że tym sposobem młodzież, ale także dorośli zaczną efektywniej spędzać czas wolny.

W ramach kampanii planujemy m.in. przeprowadzić szereg warsztatów. Ich tematem będzie m.in.:
- sztuka origami;
- tworzenie biżuterii;
- teatr i śpiew;
- malowanie na szkle;
- fotografia;
- szydełkowanie/tkactwo.
Warsztaty odbywać się będą minimum raz w miesiącu.

Ponadto przewidujemy cykl spotkań z ciekawymi postaciami ze świata sportu, teatru, telewizji, fotografii, polityki. Każda z osób opowie o swojej życiowej pasji.
Nie zabraknie także konkursów oraz akcji organizowanych poza szkołą.

Efektem końcowym naszych działań będzie także tworzony w trakcie realizacji kampanii reportaż, który zostanie zaprezentowany na forum szkoły. Przewidywany termin zakończenia naszych działań to kwiecień/maj 2011 r.

Partnerami naszej kampanii są:
- Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomsku;
- Tygodnik “Po Prostu Informacje”;
- Portal Radomsko 24.pl.