Młodzież dla Europy

Klub Europejski

Wybierz z głową

Overview

To nasze nowe przedsięwzięcie - forma kampanii społecznej, będąca w niewielkim stopniu kontynuacją ubiegłorocznej “Życie, to pasja“.

Poprzez nasze działania chcemy zwrócić uwagę na konieczność racjonalnych wyborów młodego człowieka - gimnazjalisty, a już niebawem ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, tak aby wybór szkoły, był świadomym, odpowiedzialnym i perspektywicznym.

Nasze działania prowadzone będą przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomsku.