Młodzież dla Europy

Klub Europejski

Społeczeństwo obywatelskie w oku kamery

/ - Kampania społeczna - “cyberprzemoc”

Po długich rozważaniach zdecydowaliśmy, że tematem przewodnim kampanii społecznej w ramach projektu “Społeczeństwo obywatelskie w oku kamery” będzie cyberprzemoc.
Planujemy zorganizować warsztaty dla młodzieży, nauczycieli oraz lokalnej społeczności, przeprowadzić ankiety badawcze. Dodatkowo odbędą się happeningi, debata, akcje angażujące społeczność szkolną, w tym także konkursy o tematyce cyberprzemocy. Postaramy się, aby naszą akcję wsparły lokalne media, władze samorządowe a także służby dbające o bezpieczeństwo w mieście. Być może uda nam się także zorganizować wycieczkę związaną z tematem projektu.

Hasło przewodnie naszej kampanii brzmi:
“DNIEM I NOCĄ WALCZ Z CYBEPRZEMOCĄ”.

Podzieleni na trzy zespoły: “zespół reportażowy”, “zespół warsztatowy” oraz “zespół PR” postaramy się, aby kampania społeczna przyniosła zamierzony efekt, czyli zwiększyła poczucie bezpieczeństwa dzieci, młodzieży, a także rodziców w zakresie cyberprzmocy.

O kolejnych przedsięwzięciach będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej.