Młodzież dla Europy

Klub Europejski

Społeczeństwo obywatelskie w oku kamery

/ - Cyberprzemoc. Konkurs na gazetkę klasową

Zwycięska gazetka klasowa.
W zorganizowanym przez nas konkursie na najlepsza gazetkę o tematyce cyberprzemocy zwyciężyła klasa IA. Wszystkim klasom za przygotowanie bardzo ciekawych projektów serdecznie dziękujemy.

Konkurs miał związek z realizacją kampanii społecznej “Dniem i nocą walcz z cyberprzemocą”.