top
tytul
projekty

» Zakochaj się w funduszach europejskich

Kolejna rewelacyjna wiadomość!!! Napisaliśmy wniosek w ramach programu "Zakochaj się w funduszach europejskich". To nowy projekt Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana skierowany do młodzieży, w szczególności działającej w samorządach szkolnych, szkolnych klubach europejskich, młodzieżowych radach gminy/miasta/powiatu oraz w innych organizacjach młodzieżowych i studenckich.

Celem projektu jest pokazanie młodym ludziom i społecznościom lokalnym, że fundusze europejskie są dostępne także w ich regionie, przyczyniając się w wymierny, konkretny sposób do rozwoju ich najbliższego otoczenia.

Udział w projekcie składa się z dwóch etapów:

 • Monitoring wykorzystywania funduszy europejskich w regionie (grudzień-marzec 2009),
 • Festyn Europejski promujący dobre praktyki i przykłady zebrane podczas monitoringu (marzec, kwiecień, maj 2009).

Młodzież samodzielnie "zbada", w jaki sposób fundusze europejskie wykorzystywane są w ich najbliższym otoczeniu. Zapewnia to niezwykle interesującą formę nauki poprzez praktyczne działanie - daje możliwości lepszego poznania okolicy, a także mechanizmów i sposobów funkcjonowania wdrażanych tam programów, inwestycji. Jest to wiedza, której młodzież często nie otrzymuje podczas standardowych zajęć lekcyjnych czy wykładowych. W kolejnym etapie zostaną zaprezentowane konkretne przykłady udanego wykorzystania funduszy europejskich. Pozwoli to zrozumieć szerszej społeczności, dlaczego są one ważne dla rozwoju zarówno regionu i najbliższego otoczenia, jak i modernizacji całego kraju.

Spośród wszystkich nadesłanych wniosków z całej Polski, Polska Fundacja im. Roberta Schumana wybrała 10 najlepszych, w tym właśnie nasz. Tym samym uzyskaliśmy tytuł "partnera projektu".

Do zadań Partnera będzie należeć powołanie i koordynacja prac zespołu młodzieżowego, który przeprowadzi od grudnia 2008r. do marca 2009r. monitoring na temat wykorzystania funduszy europejskich w naszym regionie - odwiedzimy wybrane obiekty, inwestycje, zapoznamy się z lokalnymi programami, współfinansowanymi z funduszy unijnych. W prowadzeniu monitoringu wsparcia udzieli PFRS. Wynikiem przeprowadzonego monitoringu będzie przygotowany przez nas raport/prelekcja prezentująca najciekawsze i najbardziej efektywne projekty, które przyczyniły się bezpośrednio do poprawy warunków życia zamieszkującej okolice młodzieży oraz ich rodzin. Najlepsze raporty zostaną nagrodzone :)

Kolejnym naszym zadaniem będzie organizacja w marcu, kwietniu lub w maju (w nazym przypadku będzie to raczej maj 2009r), we współpracy z PFRS, Festynu Europejskiego, promującego dobre praktyki i przykłady wykorzystania funduszy w naszym regionie, zorganizowanego według naszych pomysłów. Od naszej inwencji i starań zależeć będzie zaangażowanie w te wydarzenie przedstawicieli władz i mediów lokalnych.

Fundacja pokrywa koszty podróży związane z monitoringiem wykorzystania funduszy europejskich w regionie, koszty związane z organizacją festynu (do 4 000 pln) oraz koszty reklam w prasie lokalnej i dystrybucji materiałów i gadżetów promocyjnych. Partnerzy zobowiązani są do wniesienia wkładu własnego, wynoszącego 10% kosztów organizacji festynu, może być to wkład rzeczowy, np. praca wolontariuszy, udostępnienie pomieszczeń i sprzętu.

Czeka nas ogrom pracy!!! Dziękujemy Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana za zaufanie.

Więcej informacji - www.schuman.org.pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=684

Ogromne podziękowania za pomoc w przygotowaniu wniosku składamy Państwu Katarzynie oraz Arkadiuszowi Szczegodzińskim.

 

» Projekt - Parlament Europejski +/- 50

Nasza szkoła (za pośrednictwem Szkolnego Klubu Europejskiego "Młodzież dla Europy") uzyskała tytuł Partnera lokalnego przy realizacji symulacji wyborów do Parlamentu Europejskiego wrzesień 2008 - luty 2009 w ramach projektu "Parlament Europejski +/- 50.
Inicjatorem całej akcji są: Parlament Europejski, Fundacja im. Roberta Schumana, Fundacja Konrada Adenauera. Ogółem na terenie całego kraju przeprowadzonych zostanie tylko 16 takich symulacji - jedno w każdym województwie. Tym większy wydaje się być nasz sukces.
Naszym zadaniem będzie organizacja symulacji wyborów do Parlamentu Europejskiego, mających na celu propagowanie wiedzy na temat instytucji Parlamentu, jego roli, funkcji, a w szczególności procedur związanych z czynnym i biernym udziałem obywateli w wyborach do Parlamentu. Nasza symulacja planowana jest na dzień 5 grudnia. Wydarzenie składać się będzie z dwóch części (wszystko w ciągu jednego dnia - około 6- 7 godzin):

 • seminarium - m.in. wykład europosła na temat PE
 • symulacji wyborów do Parlamentu Europejskiego. Uczniowie wcielą się w role przedstawicieli poszczególnych frakcji politycznych zasiadających w PE, przygotują własne kampanie wyborcze, ulotki, zasiądą w komisji wyborczej, a nawet wcielą się w dziennikarzy, mając za zadanie przygotowanie i przeprowadzenie profesjonalnej konferencji z kandydatami na posłów. Podsumowując - profesjonalne wybory.

W symulacji weźmie udział około 110 osób, oprócz naszych uczniów postaramy się także zaangażować młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych. Więcej informacji:

 

» Symulacja wyborów do Parlamentu Europejskiego

W piątek 5 grudnia nasza szkoła stała się miejscem niecodziennych wydarzeń. Młodzież z czterech radomszczańskich szkół I i II L.O. Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomsku oraz Publicznego Gimnazjum nr 3 w Radomsku wcieliła się w role europosłów, przedstawicieli frakcji politycznych z Parlamentu Europejskiego, mediów i członków komisji wyborczej. Symulację prowadziło pięć osób - dwóch trenerów z Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana (całym przedsięwzięciem kierował Pan Jakub Wojdecki) oraz trzech wspierających ich wolontariuszy. W grze udział wzięło 102 uczniów, podzielonych na 10 grup zgodnie ze scenariuszem symulacji

Symulacja rozpoczęła się o godzinie 8.10. Po przywitaniu uczestników przez Pana Dyrektora Bogdana Węgrzyńskiego, krótkim wystąpieniu Prezydent Miasta Radomska Pani Anny Milcznowskiej, wprowadzeniu w tematykę projektu oraz po obejrzeniu krótkiego filmu edukacyjnego na temat Parlamentu Europejskiego, wszyscy "przenieśli" się do Nibylandii i jako mieszkańcy Parlamentowa poznali największe trudności, z którymi boryka się środowisko nibylandczyków. Wyposażeni w taką wiedzę, Nibylandczycy, po odbiorze swoich dowodów osobistych, zostali podzieleni na grupy (komisja wyborcza, media, osiem komitetów wyborczych) i rozeszli się do sal. Młodzież wcieliła się w wylosowane przez siebie role, które odgrywali przez kolejne niemal siedem godzin. Komisja Wyborcza przygotowywała ordynację wyborczą , czuwała nad przebiegiem kampanii wyborczej oraz samych wyborów. Komitety tworzyły główne punkty swoich programów. Liderzy przygotowywali się do debaty, PR-owcy kreowali strategię kampanii wyborczej, a rzecznicy prasowi udzielali wywiadów.

Przedstawiciele mediów zbierali informacje od członków Komitetów do przygotowywanych przez siebie gazet na temat programów wyborczych oraz, w przypadku "prasy brukowej", życiorysów i szczegółów z życia prywatnego liderów. Trzeba przyznać, że to szczególnie co podgrzewało atmosferę przedwyborczą. Nad wszystkim czuwali i wspierali młodzież trenerzy i wolontariusze.

Nareszcie nadszedł czas debaty. Była niezwykle "ognista" - pytania skomplikowane, sprawiające trudności kandydatom. Zwłaszcza kwestie życia prywatnego liderów frakcji "cieszyły" się ogromnym zainteresowanie prasy brukowej. Oczywiście nie brakowało merytorycznej dyskusji, z zaskakującymi odpowiedziami uczestników. Po zakończeniu debaty głos zabrał także pan Witold Gerlicz, dyrektor biura poselskiego pana dr. Jacka Saryusza-Wolskiego.

Po debacie nastąpiło "odczarowywanie", czyli wyjście z dotychczasowych ról. Tym samym ogłoszona została cisza przedwyborcza. Nibylandczycy mogli teraz przeczytać wydane przez media gazety, zastanowić się na kogo głosować. O godzinie 13.20 rozpoczęło się głosowanie.

W głosowaniu zwyciężyła Europejska Partia Ludowa - Europejskich Demokratów - 4 mandaty. Ponadto mandaty otrzymały: Komitet Unii na Rzecz Europy Narodów - 2 mandaty, a po jednym mandacie - Partia Europejskich Socjalistów, Zieloni/Wolny Sojusz Europejski, Niepodległość i Demokracja,Komitet Niezależnych Przedsiębiorców. W sumie - dziesięć mandatów. Frekwencja wyniosła 94 procent, co w realnym świecie jest raczej rzadko spotykane. Uprawnionych było 102 wyborców, głosowało 96, wszystkie głosy były ważne. Wszyscy wybrani "europosłowie" wezmą udział w spotkaniu wszystkich wybranych europosłów podczas 16 symulacji.

Dzięki symulacji młodzież poznała zasady funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, zasady głosowania a także od podszewki zapoznała się z pracą frakcji politycznych, komisji wyborczej oraz profesjonalnych mediów. Z jednej strony był to ogromny zastrzyk wiedzy, a z drugiej doskonała zabawa, możliwość integracji uczniów (czterech różnych szkół - gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). Na koniec należy podkreślić ogromną kreatywność młodzieży, łatwość w wcielaniu się w różne role a także wiedzę z zakresu funkcjonowania Parlamentu Europejskiego.

Ogromne podziękowania kierujemy dla:

 • trenerów z Polskiej Fundacja im. Roberta Schumana, wolonatariuszy, na ręce Pana Jakuba Wojdeckiego,
 • nauczycieli przygotowujących młodzież do symulacji - Pani Ewy Żakowskiej (ZSE w Radomsku), Pani Joanny Wiśniewskiej (II L.O. w Radomsku), Pani Anny Niepsuj (I L.O.
  w Radomsku),
 • nauczycieli oraz pracowników Publiczego Gimnazjum nr 3 w Radomsku,
 • młodzieży z I L.O. w Radomsku, II L.O. w Radomsku, Zespołu Szkół Ekonomicznych
  w Radomsku, Publiczego Gimnazjum nr 3 w Radomsku.

  galeria zdjęć

» Przystąpiliśmy do akcji "Masz głos, masz wybór"

Cele akcji:
Przede wszystkim pragniemy zwiększyć społeczną świadomość rangi, jaką w codziennym życiu odgrywają decyzje podejmowane na najniższym szczeblu władzy. Dążymy też do tego, by pokazać mieszkańcom gmin, jak mogą wpływać na sposób działania władz samorządowych.
Zależy nam na tym, by dzięki naszej akcji lokalni decydenci nie byli już dla mieszkańców anonimowymi urzędnikami, na których można co najwyżej ponarzekać, lecz by stali się dla obywateli równorzędnymi partnerami. Sami mieszkańcy z kolei będą chętniej organizować się i śmielej zgłaszać postulaty dotyczące rozwiązywania problemów, jakie trapią ich w codziennym życiu.

» więcej informacji - www.maszglos.pl

» Sonda uliczna

18 września przeprowadziliśmy na ulicach Radomska sondę uliczną. Naszym celem było przepytanie mieszkańców miasta:

 • z jakimi problemami borykają się na co dzień,
 • co chcieliby zmienić w mieście, swoim najbliższym otoczeniu,
 • jakie działania powinien podjąć lokalny samorząd w celu poprawy warunków życia mieszkańców miasta.

Radomszczanie z reguły chętnie wskazywali codzienne bolączki oraz nurtujące ich problemy. W najbliższym czasie sporządzimy pismo do Pani Prezydent (z nadzieją na odpowiedź), w którym zamieścimy wszystkie kwestie poruszane przez mieszkańców miasta. Zarówno problemy radomszczan, oficjalne pismo oraz odpowiedź władz samorządowych zamieścimy na naszej stronie internetowej.

Wszystkim mieszkańcom Radomska dziękujemy za owocną współpracę ;)

» zobacz galerię zdjęć» Spotkanie z Prezydent Miasta Radomska

14 października spotkaliśmy się w Urzędzie Miasta z Panią Prezydent Anną Milczanowską. Wręczyliśmy listę pytań, którą sporządziliśmy na podstawie przeprowadzonej 18 września, sondy ulicznej w ramach akcji "Masz głos, masz wybór". Z niecierpliwością czekamy na odpowiedź Pani Prezydent.
Oto głos obywateli miasta Radomska:

 1. Młodzież
  - Dlaczego Pani Prezydent nie potrafi zatrzymać młodych w Radomsku?
  - Czy powstanie w mieście profesjonalny klub sportowy skupiający młodych, wybitnych sportowców?
  - Czy planowana jest budowa świetlicy dla młodzieży?
 2. Rozrywka
  - Czy w mieście powstanie Aqua Park i Skate Park?
  - Dlaczego w mieście nie ma placu zabaw dla dzieci z prawdziwego zdarzenia?
  - Czy powstaną ścieżki rowerowe na terenie miasta i poza nim?
  - Czy możliwa jest budowa w Radomsku kina, które nie będzie straszyć swoim wyglądem oraz repertuarem?
  - Kiedy doczekamy się w Radomsku restauracji McDonald's?
 3. Bezpieczeństwo
  - Jaki pomysł ma Pani Prezydent na polepszenie bezpieczeństwa w mieście, zwłaszcza wieczorami?
  - Dlaczego w mieście nie ma monitoringu na większości ulic, tylko w samym centrum?
  - Kiedy zostaną ustawione fotoradary przy ul. Brzeźnickiej oraz ul. Narutowicza?
 4. Komunikacja
  - Polepszyć stan miejskich autobusów;
  - Rozkład jazdy MPK dostosować do godzin nauki uczniów, zwłaszcza szkół podstawowych
  i gimnazjum;
  - Kiedy rozpoczną się prace nad budową obwodnicy miasta?
  - Czy powstanie rondo na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej i Targowej?
 5. Sprawy lokalne
  - Rozbudowa oświetlenia przy ul. Przedborskiej oraz ul. Mazowieckiej;
  - Stworzyć "deptak" z ul. Plac 3 Maja;
  - Położyć kostkę brukową na chodniku przy ul. Kościuszki;
  - Dokonać remontu ul. Wierzyńskiego;
  - Wyremontować drogę oraz zbudować kanalizację na ul. Sadowej;
  - Wybudować parking oraz przejście dla pieszych na ul. Krasickiego i ul. Sadowej;
  - Dokończyć prace na ul. Jacka Soplicy;
  - Wybudować kanalizację w Stobiecku Miejskim;
  - Konieczny remont ul. Św. Rozalii;
 6. Sprawy różne
  - Kiedy powstanie centrum handlowe w miejscu starej Metalurgii?
  - Kiedy w Radomsku zostanie utworzona szkoła wyższa z prawdziwego zdarzenia?
  - Dlaczego w mieście brakuje mieszkań socjalnych dla ubogich?
  - Co zostanie wybudowane w miejscu spalonej "muszli"?
  - Dlaczego żadna władza nie reaguje na "zaczepki" mieszkańców miasta przez Romów?
  - Czy planowane jest stworzenie w mieście parku dla zwierząt oraz schroniska opieki nad zwierzętami?
  - Jakie perspektywy ma Radomsko na przyszłość?
  - Czy potrafi Pani Prezydent sprawić, aby Radomsko nie było takim smutnym miastem?


» Spotkanie z Prezydent Miasta Radomska

Dziś w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku odbyło się spotkanie z młodzieżą Prezydent Miasta Radomska Panią Anną Milczanowską. Inicjatorem spotkania była Fundacja Inicjatyw Kulturalnych. Młodzież mogła zadawać pytania, wymieniać spostrzeżenia dotyczące życia codziennego w Radomsku, dyskutować o sprawach ważnych dla własnego otoczenia. Miejmy nadzieję, że to spotkanie przyczyni się do wielu konkretnych działań w naszym środowisku lokalnym. Spotkanie zorganizowano w ramach ogólnopolskiej akcji - "Masz głos, masz wybór".

» galeria zdjęć

» Młodzi Głosują
» Wyniki szkolnych prawyborów

Informacje na temat Programu "Młodzi Głosują" zaczerpnęliśmy ze strony internetowej Centrum Edukacji Obywatelskiej. Już na początku października na spotkaniu Szkolnego Klubu Europejskiego "Młodzież dla Europy" stworzyliśmy harmonogram naszych działań. Aby nasza akcja nabrała rozgłosu, poinformowaliśmy lokalną Telewizję NTL. W dniu 03.10.2007 r. ukazał się obszerny materiał - zwiastun tego, co chcemy uczynić. Na reakcję ludzi, prasy oraz Urzędu Miasta Radomska nie musieliśmy długo czekać. Wszyscy o nas "wypytywali" - rozdzwoniły się szkolne telefony w sprawie planowanych przez nas akcji.

W tym czasie na lekcjach wos-u trwały zajęcia (aż do dnia szkolnych prawyborów) informujące młodzież o demokracji - jej szansach i zagrożeniach, wyborach (od strony technicznej), frekwencji oraz działaniach parlamentu. Wykorzystano do tego m.in. materiały zamieszczone na stronie internetowej Programu "Młodzi Głosują". Przez cały weekend (5-7.10.) przygotowywaliśmy się do ulicznego happeningu oraz szkolnej debaty. W dniu 09.10.2007 r. na ulicy Reymonta w Radomsku członkowie SKE "Młodzież dla Europy" zorganizowali uliczny happening - "Mamo, tato - Twój głos, to moja przyszłość". Pojawił się transparent z takim napisem. Dodatkowo młodzież wyróżniała się strojem - ubrana i umalowana w barwy biało-czerwone. W trakcie happeningu członkowie klubu rozdawali ulotki (około 600 sztuk), zachęcające dorosłych obywateli Radomska do wzięcia udziału w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Oto hasła które znalazły się na ulotkach:

 • "Mamo, tato...Twój głos, to moja przyszłość;
 • "Głosuj";
 • "Po pierwsze, rozsądek, po drugie, właściwy wybór";
 • "Zamiast narzekać - zagłosuj!".

Przeprowadziliśmy także ankietę. Mieszkańcy Radomska z dużym entuzjazmem odpowiadali na nasze pytania, wykazując ogromne zainteresowanie całą akcją.

Następnego dnia - 10.10.2007 r. w budynku szkoły odbyła się debata - "Dlaczego warto głosować?". W rolach głównych wystąpili zwolennicy oraz przeciwnicy wyborów: przedstawiciele Urzędu Miasta Radomska, członkowie "SKE Młodzież dla Europy", zaproszeni nauczyciele, rodzice i uczniowie. Spotkaniu towarzyszyła ostra wymiana argumentów, trafne wnioski i najważniejszy efekt końcowy - przekonanie młodych mieszkańców Radomska (a za ich pośrednictwem - dorosłych), że warto głosować! Wieczorem w lokalnej Telewizji NTL pojawił się reportaż z happeningu oraz debaty.

Specjalnie na potrzeby Programu "Młodzi głosują" członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego "Młodzież dla Europy" stworzyli stronę internetową - www.mde-wybory.cba.pl. Celem przedsięwzięcia było wzbudzenie w użytkownikach Internetu (ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Radomska) zainteresowania wyborami parlamentarnymi 2007. Na bieżąco prowadzona była sonda internetowa.

W dniu 17.10.2007 r. zorganizowaliśmy na ulicach miasta Radomska teatrzyk uliczny-"Marsz na wybory". Postaraliśmy się w sposób humorystyczny wzbudzić w mieszkańcach Radomska chęć głosowania w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Zadbaliśmy o specyficzny wygląd. Każdy z aktorów reprezentował inną klasę społeczną. Na zakończenie zaśpiewaliśmy piosenkę własnego autorstwa.

Następnego dnia w szkole odbyły się prawybory. W komisji zasiedli członkowie "klubu". Zadbaliśmy o odpowiedni wystrój sali do głosowania. Po południu oraz następnego dnia w piątek "klubowicze" rozwieszali w pobliżu szkoły plakaty oraz naklejki otrzymane od autorów Programu "Młodzi Głosują". Przygotowaliśmy także film, obrazujący cały przebieg akcji, który zaprezentowaliśmy na forum szkoły w poniedziałek 22.10.
Wszystkie działania na bieżąco relacjonowały lokalne media. Relacje z naszych działań można było także usłyszeć w Radio ERSKO.NET.

Najważniejszy jest efekt końcowy naszej akcji. Młodzież gimnazjalna zaczęła intensywniej interesować się sprawami obywatelskimi i podejmować aktywne działania na rzecz społeczności lokalnej. Cel zamierzony - wzrost frekwencji wyborczej - został także przez nas osiągnięty. W wyborach parlamentarnych 2005 r. frekwencja wyniosła w naszym obwodzie -35,51%, zaś w tegorocznych wyborach - 49,1 %.

dzielnik
dzielnik
© Copyright 2007 Młodzież dla Europy - Klub europejski | m.dlaeuropy@onet.eu