Młodzież dla Europy

Klub Europejski

Maria Moczydłowska

/ SDiM. Napisali o projekcie, prasa

14.03.2018. Gazeta Radomszczanska, strona 7 14.03.2018. Gazeta Radomszczanska, strona 7

16.03.2018. Tygodnik Co Nowego, strona 10. cz.1
16.03.2018.
T
y
g
o
d
n
i
k

C
o

N
o
w
e
g
o
s
t
r
o
n
a
10.
c
z
ę
ś
ć
1

16.03.2018. Tygodnik Co Nowego, strona 10. cz.2
16.03.2018.
T
y
g
o
d
n
i
k
C
o
N
o
w
e
g
o,
s
t
r
o
n
a
1
0.
c
z
ę
ś
ć
2

20.03.2018. Urząd Miasta w Radomsku 20.03.2018. Urząd Miasta w Radomsku

29.03.2018 r. PiS - powiat radomszczański 29.03.2018 r. PiS - powiat radomszczański

Dwutygodnik Pomiędzy Stronami