Młodzież dla Europy

Klub Europejski

Maria Moczydłowska

/ SDiM. Bibliografia

Bibliografia:

Źródła archiwalne:

Stenogram 10. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 05.03.1919
Stenogram 13. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 11.03.1919
Stenogram 14. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 11.03.1919
Stenogram 37. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 13.05.1919
Stenogram 42. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 27.05.1919
Stenogram 67. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 10.07.1919
Stenogram 102. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 21.11.1919
Stenogram 106. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 19.12.1919
Stenogram 112. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 20.01.1920
Stenogram 138. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 20.04.1920
Stenogram 139. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 23.04.1920

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1920 r. o ograniczeniach w sprzedaży i spożyciu napojów alkoholowych (Dz.U. z 1922 nr 35 poz. 299).

DEKRET z dnia 28 listopada 1918 r. o wyborach do Sejmu Ustawodawczego

J.M.B., Po Pracy, nr 35/1922, Kobiety a wybory, ss. 1-2.

Przegląd Kobiecy, nr 7/1919, Konstytucja polska a prawa kobiet, s.7

Głos Ojczyzny, nr 2/1919, Przewodnik wyborczy, s.7

Goniec Częstochowski, nr 115/1917, Z zebrania Kobiet Polskich, ss.2-3.

Goniec Częstochowski, nr 128/1917, Ze zjazdu kółek rolniczych, s.3.

Goniec Częstochowski, nr 192/1917, Uchwały Zjazdu Nauczycielstwa, s.1.

Goniec Częstochowski, nr 210/1917, Podziękowanie, s.3.

Goniec Częstochowski, nr 213/1917, Nowy klub, ss. 2-3

Goniec Częstochowski, nr 214/191, Nowi członkowie R.O. powiatowej, s.2.

Goniec Częstochowski, nr 262/1917, Z R.O. powiatu częstochowskiego, s.2.

Goniec Częstochowski, nr 282/1918, Narodowa Organizacja Kobiet Polskich, s.4.

Goniec Częstochowski, nr 279/1918, Ordynacja wyborcza do Sejmu, s.2.

Goniec Częstochowski, nr 271/1918, Wiec kobiet, s.3.

Goniec Częstochowski, nr 255/1918, Z Radomska. Odjazd ochotników na odsiecz Lwowa, s.4.

Goniec Częstochowski, nr 1/1919, Wiec kobiet, s.4.

Goniec Częstochowski, nr 4/1919, Narodowa lista wyborcza ustalona, s.4.

Goniec Częstochowski, nr 9/1919, Głosujcie na listę nr 4, s.2.

Goniec Częstochowski, nr 15/1919, Lista wyborcza nr 4, s.2., Blok wyborczy – lista nr 4 i nr 8, s.3.

Goniec Częstochowski, nr 16/1919, Lista nr 4 - instrukcja dla wyborców, s.3.

Goniec Częstochowski, nr 21/1919, Rodacy!, s. 2

Goniec Częstochowski, nr 24/1919, Dodatek Nadzwyczajny. Kobieta polska zwyciężyła, s.6.

Goniec Częstochowski, nr 25/1919, Zwycięstwo listy narodowej, s.2.

Goniec Częstochowski, nr 196/1921, Bracia Rodacy, do wszystkich członków NZL, s. 3.

Czasopismo Szczutek, R.2, 1919, nr 31, W kuloarach Sejmu, s.2.

Górnoślązak, Rok XIV, nr 10/1920, Z sejmu polskiego, s.2.

Gazeta Robotnicza, nr 248/1920, Posłowie, który głosowali za senatem w Polsce, s.2.

Trzeźwość, nr 1/1935, ss.44-45.

Na posterunku. Tygodnik kobiecy poświęcony sprawom społecznym, ekonomicznym, pedagogicznym i etycznym, nr 2/1919, Kobieta w Sejmie, s.2.

Literatura:

M. Moczydłowska, Wieś Lisków na podstawie wiadomości zebranych na miejscu, Kalisz 1913, s. 9.

A. Chmielińska, Wieś polska Lisków w ziemi kaliskiej, Lisków 1925, s.5, s.10-11 i s.33.

Naglerowa H., Almanach spraw kobiecych: informacje, postulaty, zagadnienia, Warszawa, 1933, ss.82-83.

Łowiczanin. Tygodnik społeczno-ekonomiczny i literacki. 18.04.1913 r., ss. 1 - 2.

W. Karczewski, Lisków dzieje jednej wsi polskiej, Lisków 1937, s.130.

Kobieta w Sejmie. Działalność posłanek Narodowej Organizacji Kobiet. Zarys sprawozdania za lata 1919-1927 , Warszawa 1928, s. 6-7

Z. Łupina, Organizacje satelickie Związku Ludowo-Narodowego, „Kwartalnik Historyczny” 1982, z. 4, s. 604, 606-607

T. Kowalik; “Baby na Wiejskiej”, “Sprawy Nauki”, 12/2004; 22 grudnia 2004

M. Moczydłowska: Słówko w sprawie komisji powiatowych walki z alkoholizmem. W: Trzeźwość. – 1928, s. 61-62

H. Diamand, Przemówienia z Sejmu Rzeczypospolitej 1919-1930, ss.135-139, s. 268, Warszawa 1932

Andrzej Lgocki, Obóz narodowy w Radomsku w Drugiej RP (cz.II), [w:] Zeszyty Radomszczańskie, TOM XI, Radomsko 2016, ss.107-108

M.Kondracka, Aktywność parlamentarna posłanek i senatorek RP w latach 1919-1927, [w:] A.Janiak-Jasińska, K.Sierakowska, A.Szwarc (red.), Działaczki społeczne, feministki, obywatelki. Samoorganizowanie się kobiet po 1918 roku, tom II, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2009, s. 50, 52, 54-59, 61, 68-69, 71-72.

M. Pietrzak, Sytuacja prawna kobiet w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Kobieta i świat polityki w niepodległej Polsce 1918- 1939, t. III/2.

Maria Moczydłowska z d. Grzymkowska 1886-1969. Biblioteka Sejmowa [dostęp 14.03.2018]

M. Piotrowska-Marchewa, Nauczycielki polskich szkół powszechnych i średnich w życiu politycznym II Rzeczypospolitej, [w:] Drogi kobiet do polityki (Na przestrzeni XVIII – XXI w.) pod red. T. Kulak i M.Dajnowicz, Wyd. Chromcon, Wrocław 2016, s.335, s.340.

P.Fiktus, Poselska aktywność kobiet na mównicy sejmowej w dobie II RP, s.546, s.550.

T.A. Siedlik, Z historii Polski. Klęska demokracji, s. 302, 1997.