Młodzież dla Europy

Klub Europejski

Maria Moczydłowska

Overview

Klaudia Andrzejczyk i Marysia ŁuszczynMarysia Łuszczyn i Klaudia Andrzejczyk, nasze kandydatki do XXIV Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. W ramach zadania rekrutacyjnego, Marysia i Klaudia przygotowują kampanię wyborczą posła na Sejm Ustawodawczy z lat 1919-1922.

Wybór padł na - Marię Moczydłowską.

Oto podsumowanie przeprowadzonej kampanii:
- SDiM. Bibliografia
- SDiM. Sojusznicy naszych działań
- SDiM. Napisali, powiedzieli o projekcie
- SDiM. Napisali o projekcie, prasa.
- SDiM. Filmy z działań
- SDiM. Badanie ankietowe
- SDiM. Rozwiąż krzyżówkę o Marii Moczydłowskiej
- SDiM. Zagraj w Milionerów

Dla przypomnienia…

Rekrutacja do udziału w tegorocznej sesji SDiM potrwa do 9 kwietnia br., a jej celem będzie wyłonienie 230 dwuosobowych zespołów z całej Polski. Nagrodą dla autorów najwyżej ocenionych prac będzie udział w obradach w Sali Posiedzeń Sejmu 1 czerwca br. Ponadto najlepszy zespół z każdego województwa oraz trzy najwyżej ocenione zespoły z całej Polski wezmą udział w seminariach oraz posiedzeniu komisji, które odbędą się w dniach 12-13 maja 2018 r.

Głównym celem projektu jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy na temat zasad funkcjonowania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz procesu legislacyjnego. Tegoroczna sesja ma też za zadanie przybliżyć młodzieży historię polskiego parlamentaryzmu w czasach II RP. Dodatkowo, intencją organizatorów jest promowanie wśród młodych ludzi postaw obywatelskich, a także zachęcenie ich do działalności na rzecz społeczności lokalnych na etapie realizacji zadania rekrutacyjnego.

Organizatorem XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu, a współorganizatorami podobnie jak w ubiegłych latach: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Pamięci Narodowej