Młodzież dla Europy

Klub Europejski

Łódzkie bardziej francuskie

Overview

Łódzkie bardziej francuskie
Od września 2013 r. klasa europejska uczestniczy w zajęciach dodatkowych języka francuskiego, które prowadzi Pani Anna Smendowska, lektor języka francuskiego z II Liceum Ogólnokształcącego im. K.K.Baczyńskiego w Radomsku. Tym samym przystąpiliśmy do projektu “Łódzkie bardziej francuskie“.