Młodzież dla Europy

Klub Europejski

Cześć, Europo

Overview

Cześć, Europo…
Tu, Radomsko, tu PSP 7, tu Radomszczańskie Brukselki…Klaudia Andrzejczyk, Kacper Motyl i Mateusz Patalan :)

Podsumowujemy naszą pracę w konkursie. Tutaj na bieżąco informowaliśmy o naszych działaniach, wydarzeniach, projektach proeuropejskich, promujących wiedzę o Europie i Unii Europejskiej.

Wpisy ze wszystkich naszych działań na portalu społecznościowym: SKE Młodzież dla Europy


Informacje na naszej stronie internetowej:
1. Spotkanie w Europe Direct
2. Seminarium europejskie
3. Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego
4. Z wizytą u posła do Parlamentu Europejskiego Pana Jacka Saryusz-Wolskiego
5. Cześć, Europo! Spotkanie z rodzicami
6. Europe Direct w Łodzi
7. Pierwszy Powiatowy Konkurs Wiedzy o Europie “Cześć, Europo!”
8. Aplikacje o europejskim dziedzictwie kulturowym
9. Początki integracji europejskiej piórem Mateusza Patalana
10. List do Przewodniczącego Rady Europejskiej
11. Szkolny Konkurs Wiedzy o Europie
12. Cześć, Europo! Tu Radio Era
13. Cześć, Europo! Puzzle
14. Dzień z Europe Direct
14.a Cześć, Europo!. Dyrektywa nr UE/01/2019
15. Rachunek sumienia Unii Europejskiej
16. Szkolny Konkurs Wiedzy o Europie
17. Cześć, Europo! Po europejsku!
18. Cześć, Europo! Bal karnawałowy
19. I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Europie
20. Europejskie pocztówki
20.a. Ewolucja Unii Europejskiej?
20.b. Śnieżny Syriusz
20.c. Pozdrowienia od samego Dziadka Mroza
21. Europejskie aplikacje
22. Dzień z Europe Direct. Spot
23. Droga Polski do UE piórem Mateusza Patalana
24. Cześć, Europo! Cyknij w fundusze!
25. Cześć, Europo! Europejski system ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych
26. Kolej na Europę!
27. Europejskie ślady…
28. Rada Europy, to nie Rada Europejska
29. Cześć, Europo. Akcja “Cyknij w fundusze!”trwa

Plusy/minusy naszych działań. Plany na przyszłość.

Inni o Radomszczańskich Brukselkach:
- Radomsko24.pl - DZIEŃ PROEUROPEJSKI W PSP NR 7
- Puls Radomska - Proeuropejski dzień w “siódemce”
- RadomskoNaszeMiasto - Proeuropejski dzień w PSP 7 w Radomsku
- NTL Radomsko - Kurier - od 13 minuty i 16 sekundy
- Gazeta Radomszczańska
- Radomsko24.pl - Rachunek sumienia UE
- Radomsko24.pl - Młodzież debatowała o Unii Europejskiej
- Miejski Dom Kultury w Radomsku
- Miejski Dom Kultury w Radomsku - Debata ph. Rachunek sumienia UE
- RadomskoNaszeMiasto - Bal Karnawałowy 2019 w PSP 7 w Radomsku
- Radomsko24.pl - I Powiatowy Konkurs Wiedzy o UE
- RadomskoNaszeMiasto - I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Europie w PSP 7 w Radomsku
- Gazeta Radomszczańska - I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Europie w Siódemce
- Puls Radomska - Mają wiedzę o Europie
- Stałe wpisy SKE Młodzież dla Europy
- Informacje na stronie internetowej PSP 7 w Radomsku

Sojusznicy naszych działań. Pomagali, włączyli się, za co SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

- Urząd Miasta w Radomsku
- Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct w Piotrkowie Trybunalskim
- Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct w Łodzi
- Biuro Niezrzeszonego Posła do Parlamentu Europejskiego Jacka Saryusz-Wolskiego
- Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Radomsku
- Samorząd Uczniowski PSP 7 w Radomsku
- Szkolny Klub Europejski ‘Młodzież dla Europy’
- Miejski Dom Kultury w Radomsku
- I Liceum Ogólnokształcące w Radomsku
- Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Radomsku
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Radomsku
- Rodzice uczniów PSP 7 w Radomsku
- Absolwenci PSP 7 w Radomsku
- członkowie społeczności postcrossingu - przy pozyskiwaniu kartek pocztowych
- znajomi, nieznajomi, krewni, sąsiedzi…
- RadomskoNaszeMiasto
- Tygodnik “Co Nowego”
- Gazeta Radomszczańska
- Niezależna Telewizja Lokalna NTL Radomsko
- Puls Radomska
- Portal Radomsko24.pl
- Radio ERA
- Zagadkowo.Pokoje zagadek