Młodzież dla Europy

Klub Europejski

Tag archive for ‘zajęcia pozalekcyjne’

Społeczeństwo obywatelskie w oku kamery

Już na początek roku szkolnego - WSPANIAŁA WIADOMOŚĆ!!!

Otóż z inicjatywy Szkolnego Klubu Europejskiego “Młodzież dla Europy” został złożony wniosek na początku lipca w ramach ogólnopolskiego projektu ‘Społeczeństwo obywatelskie w oku kamery’, organizowanego przez Stowarzyszenie “Przyjazna Szkoła”. Nasz wniosek zyskał aprobatę i szkoła została zakwalifikowana do projektu. Z całego kraju wybranych zostało tylko 8 szkół, w [...]