Młodzież dla Europy

Klub Europejski

Młodzieżowe wybory prezydenckie 2010

Młodzieżowe wybory prezydenckie 2010W dniu dzisiejszym przeprowadziliśmy w szkole prawybory prezydenckie. W tych wyborach uczniowie gimnazjów wyjątkowo głosują na numery, a nie na konkretnych kandydatów. W ten sposób chcemy zwrócić uwagę na problem, który powstał w grudniu 2009 roku, kiedy to posłowie zdecydowali o wpisaniu do ustawy o wyborze Prezydenta RP art. 86. § 2.

“Zabronione są jakiekolwiek formy agitacji wyborczej na terenie szkół podstawowych i gimnazjów wobec uczniów nieposiadających prawa wybierania”.

W ten sposób prawo ustanowione przez polityków uniemożliwia organizację akcji “Młodzi głosują” w gimnazjach w formie głosowania na konkretnych kandydatów, ponieważ nie ma w nim rozróżnienia między edukacją a agitacją. W czasie wyborów uczniowie podpisywali petycję do Marszałka Sejmu, posłów i posłanek o jasne rozgraniczenie w kodeksie wyborczym agitacji i edukacji. Agitacja to nakłanianie do głosowania na konkretnego kandydata lub komitet wyborczy. Edukacja wyborcza zaś to działania przekazujące informacje o znaczeniu wyborów, procedurach i kandydatach (na zasadzie równości i całkowitej neutralności politycznej), i właśnie to jest przedmiotem akcji Młodzi głosują.

Wyniki naszych prawyborów zostaną opublikowane 21 czerwca.

Zobacz galerię zdjęć.


Tagged as , , , + Categorized as Z życia klubu

Leave a Reply