Młodzież dla Europy

Klub Europejski

Cyberprzemoc. Debata

Cyberprzemoc. Debata Dziś zorganizowaliśmy szkolną debatę na temat cyberprzemocy.

Ma ona związek z przypadającym jutro Dniem Bezpiecznego Internetu oraz naszą kampanią społeczną “Dniem i nocą walcz z cyberprzemocą” w ramach projektu “Społeczeństwo obywatelskie w oku kamery“.

W spotkaniu udział wzięli szkolni pedagodzy Pan Wojciech Koniarski oraz Pan Radosław Bartnik, zainteresowani uczniowie oraz członkowie “klubu europejskiego”. Podczas debaty wskazaliśmy główne przyczyny cyberprzemocy, kto może stać się ofiarą cyberprzemocy, gdzie szukać pomocy. Najważniejszym punktem było jednak wypracowanie działań, jakie należy podjąć w szkole, ale unikać zjawiska cyberprzemocy.

Wśród propozycji pojawiły się:
1. Zaktualizowanie strony internetowej szkoły, z podaniem linków gdzie szukać pomocy.
2. Umieszczenie w widocznych miejscach w szkole informacji nt. cyberprzemocy, w tym wskazówek, gdzie szukać pomocy.
3. Zorganizowanie lekcji wychowawczych oraz warsztatów o tematyce cyberprzemocy.
4. Upowszechnienie wiedzy o konsekwencjach grożących prześladowcom cyberprzemocy.
5. Nie bać się mówić o cyberprzemocy - reagować!
6. Prace społeczne dla prześladowców.
7. Dzień bez telefonu (trochę szalony pomysł..ale…).
8. Zaproszenie do współpracy “szkolnych liderów” - uczniów cieszących się sympatią otoczenia.
9. Spotkania z rodzicami.
10. Konkursy na np. najlepsze filmy nakręcone telefonem komórkowym lub kamerą z okazji różnych imprez okolicznościowych.

Wszyscy uczestnicy przyznali, że spotkanie zakończyło się wielkim sukcesem i w dużym stopniu poszerzyło wiedzę na temat cyberprzemocy.

Zobacz galerię zdjęć.


Tagged as , , , , , , , , + Categorized as Z życia klubu

Leave a Reply