Młodzież dla Europy

Klub Europejski

LCAE - 4 pory roku

Konkurs plastyczny organizowany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska w ramach Programu Szkoły dla Ekorozwoju. Jego celem jest stworzenie pocztówki przedstawiającej Szkołę/Przedszkole jako Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej. Temat pracy ma pobudzać do działań na rzecz ochrony środowiska, rozwijać postawy ekologiczne w trakcie całego roku kalendarzowego.

Uczestnik konkursu ma za zadanie wykonać jedną prace, na formacie A4, wybrana przez siebie technika plastyczna (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika patchwork itp.) przedstawiającej główny temat Konkursu – “Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej - 4 pory roku” . Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych. Jeden uczestnik konkursu może złożyć wyłącznie jedną prace.

W konkursie zostanie wytypowanych 10 najlepszych prac – uhonorowanych nagrodami
rzeczowymi na łączną kwotę 2000,00 PLN oraz dyplomami.
Nagrody zostaną wręczone laureatom konkursu podczas IX Ogólnopolskiej Konferencji Szkoły dla Ekorozwoju 28 maja 2010 r. w Warszawie.

Prace można nadsyłać do 28.02. 2010 r.

Więcej informacji o konkursie na stronie internetowej.


Tagged as , , , , + Categorized as Konkursy

Leave a Reply