Młodzież dla Europy

Klub Europejski

Twórczość z kosza

To nowy konkurs organizowany przez Ministerstwo Środowiska. Celem Konkursu jest uświadomienie uczniom gimnazjów, jak bardzo istotny jest problem segregacji odpadów oraz zapobieganie powstawaniu odpadów. Zadaniem uczestników jest stworzenie komiksu lub filmu edukacyjnego związanego z tematyką segregacji odpadów oraz zapobiegania powstawaniu odpadów. Film lub komiks powinien w sposób możliwie jasny komunikować przekaz, jakim jest ochrona środowiska poprzez właściwą segregację odpadów i przekonywać widzów do przyjęcia postaw proekologicznych.

W Konkursie mogą wziąć udział:
1) 5-10 osobowe grupy uczniów,
2) gimnazja zgłaszające, co najmniej jedną grupę uczniów.

Prace nadsyłać można do 15 lutego 2010 r. Organizator przewidział bardzo cenne nagrody rzeczowe.

Więcej informacje dostępnych na stronie internetowej konkursu.


Tagged as , , , , , , , + Categorized as Konkursy

Leave a Reply