Młodzież dla Europy

Klub Europejski

Cyberprzemoc w środowisku szkolnym

W ramach Tygodnia Walki z Nałogami, który odbędzie się w naszej szkole w dniach 30 XI - 4 XII organizujemy dwa konkursy (na najlepszy plakat i najlepszy komiks) o tematyce cyberprzemocy. Konkurs realizowany jest w ramach projektu “Społeczeństwo obywatelskie w oku kamery”.

Oto szczegóły:
1. Celem konkursów jest przybliżenie młodzieży szkolnej problemu cyberprzemocy.
2. Konkursy przeznaczone są dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 3 w Radomsku.
3. Technika wykonania prac w zakresie: rysunku, malarstwa (plakat) oraz rysunku, malarstwa, grafiki komputerowej i fotografii (komiks).
4. Praca powinna przedstawiać cyberprzemoc w środowisku szkolnym (między innymi przyczyny i skutki cyberprzemocy).
5. Plakat powinien zostać wykonany na arkuszu papieru w formacie A1.
Wymiary komiksu nie powinny przekraczać 2 stron formatu A4.
6. Prace należy podpisać na ostatniej stronie według wzoru:
Tytuł pracy, Imię i Nazwisko, Klasa
7. Prace należy składać do 30 listopada. Prace przyjmuje Pan Tomasz Mazur.
8. Nagrodami za najlepsze prace w konkursie są: ocena z geografii lub wos-u oraz nagrody rzeczowe.
9. Prace nie spełniające wymaganych kryteriów będą automatycznie odrzucane przez organizatorów konkursu.
10. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatorów.
11. Organizatorem konkursu jest SKE “Młodzież dla Europy”.
12. W konkursie mogą brać także udział członkowie SKE “Młodzież dla Europy”.
13. Najlepsze prace wyłoni jury w trzyosobowym składzie (z grona pedagogicznego PG nr 3 w Radomsku).

Serdecznie zapraszamy!!!


Tagged as , , , , , , , , + Categorized as Konkursy

Leave a Reply