Młodzież dla Europy

Klub Europejski

Radomsko - miasto bezpieczne

W ramach ogólnopolskiej akcji “Masz głos, masz wybór” przeprowadziliśmy sondę uliczną na temat bezpieczeństwa w mieście.

Mieszkańcom Radomska zadaliśmy pięć pytań na temat bezpieczeństwa w mieście. Z przeprowadzonej sondy wynika, że 41 % zapytanych mieszkańców Radomska było świadkiem przemocy na terenie miasta, przeciwnego zdania jest 59 % mieszkańców. Ponad połowa badanych nie reaguje na przemoc, która ma miejsce na ich oczach. Jeśli już reaguje to głównie wzywając policję, straż miejską. Co czwarty badany ucieka lub udaje, że nic widzi. Nieliczni w takim momencie krzyczą.

Na pytanie „czy czujesz się bezpieczny w Radomsku”, 65% odpowiedziało tak, 18% zdecydowanie tak, 25% nie, 2% zdecydowanie nie. Widać zatem, że mieszkańcy czują się w mieście bezpiecznie. Za najbardziej bezpieczne miejsce respondenci wskazali Plac 3 Maja (ponad ¾ badanych) oraz ulicę Reymonta. Dodatkowo badani dodawali: własny dom, centrum miasta oraz miejsca z monitoringiem. Co za tym idzie rozbudowa monitoringu w mieście powinna chyba stać się priorytetowym zadaniem władz, co z pewnością jeszcze w większym stopniu zwiększy poczucie bezpieczeństwa w mieście.
Na koniec miejsca najbardziej niebezpieczne zdaniem badanych” 35% uznało za takie okolice ul.Miłej, 30% dworzec PKP i PKS, 15% ul. Batorego, po 8% ulice św. Rozalii i ul.Warszyca, zaś 4% wskazało Park Świętojański.

Z przeprowadzonej sondy wynika, że mieszkańcy czują się bezpiecznie w mieście, choć są miejsca, które wymagają wzmożonego zainteresowania ze strony władz. Dodatkowym atrybutem bezpieczeństwa w mieście mógłby stać się monitoring, zwłaszcza w miejscach częściej uczęszczanych przez mieszkańców, a uważanych z mniej bezpieczne.

Z naszym raportem postaramy się zapoznać Prezydent Miasta Radomska Panią Annę Milczanowską.


Tagged as , , , , , , + Categorized as Z życia klubu

Leave a Reply