Młodzież dla Europy

Klub Europejski

XXV Sesja SDiM. Bibliografia

Bibliografia:

Źródła archiwalne:

Stenogram 7. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z 26.02.1919 r.
Stenogram 10. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z 05.03.1919 r.
Stenogram 13. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z 11.03.1919 r.
Stenogram 14. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z 14.03.1919 r.
Stenogram 16. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z 20.03.1919 r.
Stenogram 23. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z 01.04.1919 r.
Stenogram 25. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z 04.04.1919 r.
Stenogram 39. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z 16.05.1919 r.
Stenogram 50. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z 14.06.1919 r.
Stenogram 55. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z 25.06.1919 r.
Stenogram 75. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z 22.07.1919 r.
Stenogram 76. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z 24.07.1919 r.
Stenogram 78. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z 26.07.1919 r.
Stenogram 85. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z 01.10.1919 r.
Stenogram 86. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z 03.10.1919 r.
Stenogram 94. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z 04.11.1919 r.
Stenogram 98. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z 13.11.1919 r.
Stenogram 99. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z 14.11.1919 r.
Stenogram 127. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z 05.03.1920 r.
Stenogram 128. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z 09.03.1920 r.
Stenogram 144. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z 04.05.1920 r.
Stenogram 198. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z 17.12.1920 r.
Stenogram 192. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z 02.12.1920 r.
Stenogram 196. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z 14.12.1920 r.
Stenogram 318. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z 16.06.1922 r.
Stenogram 16. posiedzenia Sejmu II RP z 16.02.1923 r.
Stenogram 38. posiedzenia Sejmu II RP z 14.05.1923 r.
Stenogram 52. posiedzenia Sejmu II RP z 27.06.1923 r.
Stenogram 101. posiedzenia Sejmu II RP z 21.02.1924 r.
Stenogram 102. posiedzenia Sejmu II RP z 22.02.1924 r.
Stenogram 103. posiedzenia Sejmu II RP z 26.02.1924 r.
Stenogram 105. posiedzenia Sejmu II RP z 29.02.1924 r.
Stenogram 273. posiedzenia Sejmu II RP z 26.02.1926 r.
Stenogram 275. posiedzenia Sejmu II RP z 03.03.1926 r.
Stenogram 9. posiedzenia Sejmu II RP z 22.05.1928 r.
Stenogram 25. posiedzenia Sejmu II RP 19.06.1928 r.
Stenogram 58. posiedzenia Sejmu II RP z 15.03.1929 r.
Stenogram 83. posiedzenia Sejmu II RP z 06.03.1930 r.
Stenogram 2. posiedzenia Sejmu II RP z 10.12.1930 r.
Stenogram 23. posiedzenia Sejmu II RP 16 i 17.03.1931 r.
Stenogram 37. posiedzenia Sejmu II RP z 06.11.1931 r.
Stenogram 43. posiedzenia Sejmu II RP z 15.01.1932 r.
Stenogram 47. posiedzenia Sejmu II RP z 29.01.1932.
Stenogram 72. posiedzenia Sejmu II RP z 13.12.1932.
Stenogram 85. posiedzenia Sejmu II RP z 13.02.1933.
Stenogram 99. posiedzenia Sejmu II RP z 02.03.1933.

Kazimierz Pużak, Nowa ustawa o ochronie lokatorów, Robotniczy Przegląd Gospodarczy, 1924, nr 5, s.99, s.100, s.101.

Robotnik, z dnia 07.01.1919, nr 8, s.5.
Robotnik, z dnia 08.05.1919, nr 175, s.5.
Robotnik, z dnia 26.07.1919, nr 258, s.3.
Robotnik, z dnia 15.11.1919, nr 368, s.4.
Robotnik, z dnia 21.11.1919, nr 374, s.1
Robotnik, z dnia 17.12.1919, nr 399, ss.1-2
Robotnik, z dnia 10.01.1922, nr 19, s.4.
Robotnik, z dnia 4.10.1922, nr 271, s. 2
Robotnik, z dnia 11.10.1923, nr 283, s.4.
Robotnik, z dnia 24.07.1923, nr 199, s.4.
Robotnik, z dnia 18.11.1923, nr 305, s.3
Robotnik, z dnia 13.01.1926, nr 13, s.1.
Robotnik, z dnia 07.06.1927, nr 154, s.1.
Robotnik, z dnia 25.05.1928, nr 145, s.3.
Robotnik, z dnia 15.11.1931, nr 401, s.2.
Robotnik, z dnia 16.11.1931, nr 402, ss.1-3.
Robotnik, z dnia 18.11.1921, nr 312, s.4.

Iwański Gereon, Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego 11/3, 403-432, Prasa Związku Proletariatu Miast i Wsi w wyborach do Sejmu i Senatu w listopadzie 1922 r., s.407.

Goniec Częstochowski, nr 161/1919, Z sejmu, s.1.

Goniec Częstochowski, nr 244/1919, P.P.S. zapowiada walkę, s.1.

Goniec Częstochowski, nr 58/1928, Oblicze polityczne nowego Sejmu, s.1.

Goniec Częstochowski, nr 141/1928, Narady nad amnestją [amnestią], s. 1

Goniec Częstochowski, nr 141/1930, Głosy prasy o Brześciu. Sejmowa komisja prawnicza, s.1.

Goniec Częstochowski, nr 28/1932, Odrzucenie wniosku brzeskiego, s.1.

Goniec Częstochowski, nr 36/1933, Narady komisji nad ustawą akademicką, ss.2-3.

Goniec Częstochowski, nr 68/1933, Z posiedzenie sejmu, ss.1-2

Kazimierz Pużak, T.Arciszewski, „Centralny Komitet Wykonawczy P.P.S. Uchwała Rady Naczelnej z 15.10.1933 r. w sprawie zadań programowych i taktycznych w dobie obecnej oraz w sprawie programu wiejskiego P.P.S., „Robotnik”, 20.10.1933 r.

Kazimierz Pużak, Z pobytu II-giej Brygady w Rosji (Garść Wspomnień), „Kronika Ruchu Rewolucyjnego w Polsce”, 1938, nr 4, s.250.

K. Pużak, Pięćdziesięciolecie Polskiej Partii Socjalistycznej, Warszawa, 1942, s. 19.

Dziennik Polski, nr 315/1948, Kary 12 lat więzienia dla Pużaka domaga się oskarżyciel płk. Zarakowski, s.1.

Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza, Londyn, 07.05.1945, nr 107.

Łodzianin, nr 11/1930, Doroczna konferencja P.P.S. w Łodzi, s.1.

Łodzianin, Nr 41/1930, Rada Naczelna P.P.S., s.1.

Gazeta Robotnicza, nr 48/1929, Rada Naczelna P.P.S.,s.1

Gazeta Robotnicza, nr 132/1936, „Częstochowa”, s.3.

Głos Polski, nr 67/1928, Lista nr 2, s.3.

Tygodnik Polski, Nowy Jork, 26.08.1945, nr 33

Daily Mail, Londyn, 22.06.1945.

Literatura:

Kazimierz Pużak, „Wspomnienia 1939-1945”, Wydawnictwo LTW, Łomianki 2012, s. 12, ss.22-23, ss.88-89

Rafał Łętocha, Marcin Panecki, Kazimierz Pużak (1883-1950). Biografia polityczna, Wydawnictwo „Neriton”, Warszawa 2010, ss. 264

G. Drozdek, Polityczno-społeczna działalność Kazimierza Pużaka w okresie Drugiej Rzeczypospolitej. Częstochowa 2002

R.Świątek, Pużak Kazimierz, [w:] Encyklopedia historii II RP, Warszawa, 1999, s.361

J.Krasiński, Krzak gorejący. Rzecz o Kazimierzu Pużaku. Sztuka w dwu aktach, „Dialog”, 1995, nr 10.

Życie Częstochowskie, R. 8, nr 50 (2010), Kazimierz Pużak (1883–1950), s.13.

Nigdy Więcej, nr 17, zima-wiosna 2009, Antyfaszystowski egzamin PPS, s.3.

Zeszyty Radomszczańskie. Prace z dziejów Radomska i powiatu radomszczańskiego, Tom II, 2008, Izabela Szumlas-Majzner Kampania wyborcza w okręgu Częstochowa-Radomsko do sejmu III kadencji, ss. 90-93.

A.Friszke, Kazimierz Pużak, „Tygodnik Solidarność”, nr 6, 1981, s.14.

Z.Zaremba, Kazimierz Pużak. Szkic życiorysu, Paryż, 1950, s.3, s.6, s.240.

A.Leinwand, Kazimierz Pużak – socjalista – mąż stanu, „Tygodnik Powszechny”, 1988, nr 50.

Ryszard Szwed, Waldemar Palus, Wielkie i małe problemy Częstochowy w Polsce odrodzonej 1918-1939; G.Drozdek: Działalność parlamentarna Kazimierza Pużaka w okręgu częstochowskim w latach 1922-1935, 1996.

Andrzej Maria Gajzler, Prace Monograficzne nr 162, Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego (1923-1936), Wyd. Naukowe WSP, Kraków 1993, s. 28, s.160,

Andrzej Jaeschke, Prace Monograficzne nr 141, Myśl społeczno-polityczna Zygmunta Zaremby w latach 1916-1967, Wyd. Naukowe WSP, Kraków 1992, s.20-21, s.23, s.25-26, s.37, s.142, s.177, s.194.

R. Kruszewski, W. Tycner, Proces Kazimierza Pużaka Prezydenta Podziemnego Państwa Polskiego, Warszawa 1992.

Notkowski Andrzej, Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 27/3, 57-58, 1988, Prasa Polskiej Partii Socjalistycznej 1918-1939. Przegląd Wydawnictw Warszawskich. Cz.I., s.59, s.71, s.

A.Ciołkosz, Po zgonie Pużaka, „Robotnik” 1950, nr 9

Adam Ciołkosz, Ludzie P.P.S. Tomasz Arciszewski, Kazimierz Pużak, Wyd. KOS, Kraków 1981, ss.1-8.

Lidia Ciołkoszowa, Spojrzenie wstecz, Rozmowy przeprowadził Andrzej Friszke, Paryż 1995, s. 68, ss. 100-102, ss. 105-108, ss.124-126, ss.129-131, s.143, s.156, s.170, s.189, s.195, s.198, s.266, s.268, s.350.

Jarosław Tomasiewicz, Piotr Grudka, Paramilitarne struktury i działalność spiskowo-bojowa PPS w latach 1918-1928, s.95 i s.97, s.105.

Janusz Żarnowski, Polska Partia Socjalistyczna w latach 1935-1936, s.101, s.109, s.117, s.122, ss.132-133, s.136-137, ss.139-141, s.147.

J. Tomicki, Lewica socjalistyczna w Polsce 1918-1939, Warszawa 1982, s. 323.

Postanowienie Prezydenta RP z dnia 11 listopada 1996 r. Monitor Polski z 1997 r. Nr 14, poz. 123

Piotr Stanek, Miesięcznik Pamięć.pl nr 3/2015, Szesnastu uprowadzonych.

Tomasz Stańczyk, Miesięcznik Pamięć.pl nr 3/2015, Z Pruszkowa do Moskwy przez Włochy, ss. 62-64.

Wojciech Frazik, Maciej Korkuć, Miesięcznik Pamięć pl. Nr 6/2015, „Gra obliczona na wyczerpanie” ss.34-38.

Maciej Krawczyk, Miesięcznik Pamięć pl. Nr 6/2015, „Po dobrowoli się stąd nie ruszę”, ss.39-43.

IPNtv – Historia dla Ciebie. Pamięć pl – Odcinek 4. (od 7 minuty 20 sekundy).

IPNtv – Wystawa Polska Walcząca

Piotr Szubarczyk, Dodatek historyczny IPN Nasz Dziennik, nr 7/2007, Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego, ss.1-2.

Marek Klecel, Dodatek historyczny IPN Nasz Dziennik, nr 7/2007, Haniebny proces. Przywódcy polski podziemnej przed moskiewskim sądem, s.3

Marek Gałęzowski, Iwona Gałęzowska, Testament Polski Walczącej. Ostatnie przesłanie Polskiego Państwa Podziemnego, IPN, Kraków 2015,

Andrzej Paczkowski, Prasa codzienna Warszawy w latach 1918-1939, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1983, s.140 i s.216

„Nowy Obywatel” nr 3/2010, Krzysztof Wołodźko, Trud socjalizmu, trud polskości (o Kazimierzu Pużaku).

Polskie Radio.pl, Kazimierz Pużak – obowiązek trzeba spełnić do końca, Sylwetka Kazimierza Pużaka w 20. rocznicę śmierci. Wspomnienia przyjaciół i współpracowników czołowego działacza PPS. (RWE, 25.04.1970).

Andrzej Sprycha, Kurier Galicyjski nr 6/2012, Radziecka sprawiedliwość, czyli tzw. proces szesnastu, s.18.

Andrzej Kunert, Ilustrowany przewodnik po Polsce podziemnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 32, s.238, s.303

Michał Śliwa, Monika Ślufińska, Feliks Kiryk, Wielka historia Polski, Wydawnictwo PINNEX, Kraków 2001, s. 23

Czesław Brzoza, Andrzej Sowa, Wielka historia Polski, Świat Książki, Kraków 2003, s. 213, s.240, s.306, s.310, s.315, s.345, s.349, s.391, s.397, s.467

Stefan Korboński, Polskie Państwo Podziemne, Świat Książki, 2008, s. 34, s.40, s.41, ss.43-45, s.47, s.48, s.49, s.106, s.119, s.177, s.184, s.186, ss.191-194, s.196, s.202, s.214, s.234

Interpelacje:

Interpelacja posła Pużaka i tow. do Pana Prezydenta Ministrów w sprawie wyniku [wyników] śledztwa Komisji wydelegowanej z ramienia Rządu dnia 11 stycznia 1919 r. do Wysokiego Mazowieckiego w celu zbadania okoliczności i wykrycia sprawców mordu, dokonanego na rosyjskiej Misji Czerwonego Krzyża z 26.02.1919 r.

Interpelacja w sprawie zarządzonej rzekomo przez misję wojskową polską na Ukrainie mobilizacji Polaków na terenie południowej Ukrainy i Rumunji [Rumunii] z 05.03.1919 r.

Interpelacja posłów Daszyńskiego, Pużaka, Arciszewskiego, Gęborka i tow. do P. Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Spraw Wojskowych w sprawie krwawych zajść w Zagłębiu Dąbrowskiem, które miały miejsce dnia 12 marca r. b. w Dąbrowie z 14.03.1919 r.

Interpelacja posłów Arciszewskiego, Pużaka, Gęborka i towarzyszy do Pana Ministra Handlu i Przemysłu w sprawie wstrzymania pracy w kopalni galmanu “Aleksander” w Bolesławiu z 01.04.1919 r.

Interpelacja p. Pużaka i tow. do pp. Ministrów Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych w sprawie bezprawi [bezprawia], dokonanych w dniu 11 maja r. b. w Mińsku Mazowieckim na członkach miejscowej Rady Delegatów Robotniczych z 16.05.1919 r.

Interpelacja p. Pużaka i tow. do pp. Ministrów Spraw Wewnętrznych i Pracy w sprawie wyjątkowych ustaw, wydanych i stosowanych przez nadzwyczajnego komisarza w Zagłębiu p. Pękosławskiego względem stowarzyszeń robotniczych z 14.06.1919 r.

Interpelacja p. Pużaka i tow. do p. Prezesa Ministrów w sprawie t. zw. [tzw.] “Komitetu rosyjskiego”[,] z którym Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wszedł w stały kontakt, tolerując i godząc się na jego występną działalność, polegającą na skupianiu i popieraniu w Warszawie wszystkich b. urzędników i siepaczy carskich z 25.06.1919 r.

Interpelacja p. Kazimierza Pużaka i tow. do p. Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie nadużyć komisarza nadzwyczajnego na pow. będziński - Pękosławskiego, odnośnie do zgromadzeń sprawozdawczych posłów Sejmu Ustawodawczego, a także zebrań związków zawodowych i Rady Delegatów Robotniczych z 22.07.1919 r.

Interpelacja p. Kazimierza Pużaka i tow. do p. Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie nadużyć organów bezpieczeństwa w Białymstoku, dokonanych na robotnikach Władysławie Laskowskim, Romanie Jawisie i Szyszkiewiczu, w dniu 20 lipca r. b. w Białymstoku.

Interpelacja p. Pużaka i tow. do Pana Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie tolerowania i popierania przez władze policyjne Białegostoku szpiega i prowokatora niemieckiego - Aleksandra Roszkowskiego z 26.07.1919 r

Interpelacja p. Kazimierza Pużaka i tow. do p. Prezydenta Rady Ministrów w sprawie dalszego funkcjonowania Komitetu Rosyjskiego, pobierającego od Rządu polskiego subsydja [subsydia] pieniężne oraz bezkarnego przemieszkiwania w Warszawie szeregu b. carskich urzędników. z 01.10.1919 r.

Interpelacja pp. Moraczewskiego, Pużaka i tow. do Prezydenta Rady Ministrów w sprawie powszechnej amnestji [amnestii] dla internowanych w obozach jeńców zakładników narodowości ukraińskiej z 03.10.1919 r.

Interpelacja p. Pużaka i tow. do p. Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie nieuzasadnionych represji, stosowanych przez policję w Grajewie względem kolejarzy, przejeżdżających [przyjeżdżających] z Białegostoku po zakupy żywności z 04.11.1919 r.

Interpelacja pp. Barlickiego, Perla, Pużaka i tow. do p. Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zamknięcia dnia 7 listopada r. b. bezpartyjnego Klubu Proletarjackiego [Proletariackiego] przy ul. Leszno 53 z 13.11.1919 r..

Interpelacja pp. Pużaka, Arciszewskiego, Gęborka i tow. do p. Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie naruszenia przez komisarza pow. będzińskiego umowy, zawartej w dniu 24-ym sierpnia r. b. między Związkiem Zawodowym Robotników Przemysłu Górniczego, a reprezentantem Rządu w Dąbrowie Górniczej z 14.11.1919 r.

Interpelacja p. Pużaka i tow. do p. Ministra Spraw Wojskowych w sprawie bezprawnej rekwizycji gmachu miejskiej szkoły rękodzielniczej w Warszawie, ul. Nowowiejska Nr. 27a z 26.11.1920 r.

Interpelacja pp. Pużaka, Arciszewskiego i tow. do p. Ministra Spraw Wewnętrznych i p. Ministra Spraw Wojskowych w sprawie prześladowania działalności biura werbunkowego P. P. S. w Olkuszu z 15.07.1920 r.

Interpelacja pp. Malinowskiego, Pużaka, Barlickiego i tow. do p. Prezydenta Ministrów i pp. Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w sprawie sądowego zawieszenia w Jędrzejowie i rozwiązania w Pińczowie oddziałów związku zawodowego robotników rolnych z 14.01.1920 r.

Interpelacja p. Pużaka i tow. do pp. Ministrów Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości w sprawie stanu wyjątkowego i sądów doraźnych na Pokuciu z 29.04.1920 r.

Interpelacja p. Regera i tow. ze Zw. P. P. S. do pp. Ministrów Spraw Wojskowych, Robót Publicznych oraz Pracy i Opieki Społecznej w sprawie grożącego zarekwirowania fabryki mebli w Radomsku na koszary z 16.06.1922 r.

Interpelacja p. Pużaka i tow. ze Zw. P. P. S. [ZPPS] do p. Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie niezgodnego z prawem postępowania komendanta policji państwowej w Tarnopolu z 20.03.1923 r.

Interpelacja p. Pużaka i tow. z Z. P. P. S. [ZPPS] do p. Ministra Sprawiedliwości w sprawie bezczynności władz sądowych, których została przekazana do rozstrzygnięcia sprawa we-zwania wiecu przedwyborczego, oraz krwawego pobicia Malinowskiego w Krzepicach w dn. 8 października 1922 z 23.03.1923 r.

Interpelacja p. Pużaka ze Zw. P. P. S. do p. Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Pracy i Opieki Społecznej w sprawie krwawej masakry, dokonanej w dniu 21 b. m. przez kielecką policję na robotnikach fabryki odlewów w Suchedniowie oraz zabójstwa dokonanego przez tęże [tę że] policję na robotniku Stanisławie Stojeckim z 27.04.1923 r.

Interpelacja p. Pużaka i tow. ze Z. P. P. S. [ZPPS] do p. Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie krwawej masakry, dokonanej na strajkujących robotnikach przez policję państwową w Częstochowie w dn. 18 lipca 1923 r. z 23.07.1923 r.

Interpelacja p. Pużaka i tow. ze Zw. P. P. S. [ZPPS] do pp. Ministrów Skarbu i Spraw We-wnętrznych w sprawie wykroczeń władz gminnych i policyjnych podczas ściągania podatku gruntowego z gminy Dźbów, pow. częstochowskiego z 23.10.1923 r.

Interpelacja p. Pużaka i tow. ze Związku P. P. S. [ZPPS] do pp. Ministrów Spraw Wewnętrz-nych i Sprawiedliwości w sprawie nieuzasadnionego oskarżenia komitetu P. P. S. [PPS] w Tczewie z tytułu “niezameldowania [nie zameldowania] się” z 31.01.1924 r.

Interpelacje p. Pużaka i tow. z P. P. S. Do pp. Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Pracy i Opieki Społecznej w sprawie okólnika, wydanego przez p. wicedyrektora dyrekcji warszaw-skiej poczt i telegrafów p. inż. Zajdlera, regulującego w bezprawny sposób normy urlopów wypoczynkowych z 10.06.1924 r.

Interpelacja p. Pużaka i tow. z Z. P. P. S. [ZPPS] do p. Ministra Spraw Wojskowych w spra-wie bezprawnie dokonanej rekwizycji lokalu Związku Pracowników Bankowych i Ubezpie-czeniowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, przy ul. Królewskiej Nr 35 na rzecz rotmistrza Karola Wojciechowskiego z 17.07.1924 r.

Interpelacja p. Pużaka i tow. z Z. P. P. S. [ZPPS] do p. Ministra Spraw Wojskowych w spra-wie dostaw wojskowych D. O. K. II. z 31.07.1924 r.

Interpelacja p. Pużaka i tow. z Z. P. P. S. [ZPPS] do pp. Ministrów Skarbu i Spraw Wojsko-wych w sprawie stronniczego i krzywdzącego interpretowania przez p. Lisowskiego, urzędni-ka Ministerstwa Skarbu, niektórych przepisów emerytalnych w stosunku do tych wojskowych, którzy odbyli służbę wojskową w szeregach Polskiej Organizacji Wojskowej z 22.10.1924 r.

Interpelacja p. Pużaka i tow. z Z. P. P. S. [ZPPS] do pp. Ministrów Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości w sprawie bezprawnego stosowania przez radomskowską komendę policji państwowej nadzoru policyjnego nad mieszkańcem m. Radomska, Czesławem Bomczyńskim. z 04.12.1924 r.

Interpelacja p. Pużaka i tow. z Z. P. P. S. [ZPPS] do p. Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie nadużyć władz administracyjno-policyjnych w Grodnie z 06.05.1925 r.

Interpelacja p. Pużaka i tow. ze Z. P. P. S. [ZPPS] do p. Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zbrodniczego zachowania się, komendanta policji państwowej w Supraślu z dnia 18.06.1925 r.
Interpelacja p. Pużaka i tow. ze Z. P. P. S. do p. Ministra Pracy i Opieki Społecznej w sprawie niezgodnego z interesem instytucji ubezpieczeniowych postępowania głównego urzędu ubez-pieczeń względem zarządu kasy chorych w Częstochowie z 17.07.1925 r.

Interpelacja p. Pużaka i tow. ze Z. P. P. S. [ZPPS] do p. Ministra Sprawiedliwości w sprawie bezczynności prokuratora piotrkowskiego sądu okręgowego podczas procesu sądowego o nadużycia pieniężne w częstochowskim oddziale Banku Polskiego z 12.02.1926 r.


Tagged as , , , , , , , , + Categorized as Z życia klubu

Leave a Reply