Młodzież dla Europy

Klub Europejski

Szkolny Konkurs Wiedzy o UE. 2019

Szkolny Konkurs Wiedzy o UEZainteresowanych uczniów klas VII,VIII PSP 7 i III gimnazjum zapraszamy do wzięcia udziału w szkolnym konkursie wiedzy o UE pod patronatem pani Joanna Skrzydlewska (Radna Sejmiku Wojewódzkiego Województwa Łódzkiego).

Konkurs ma charakter indywidualny, odbędzie się 03.04. o godz. 14.40 w sali nr 19. Etap szkolny - test. Trzy osoby z najlepszym wynikiem będą reprezentować naszą szkołę w konkursie powiatowym, który odbędzie się 25.04. także w PSP 7.

Zadania w ramach konkursu będą wymagać od uczestników wiadomości z zakresu:

1. Geneza i rozwój Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej.
2. Idea integracji europejskiej
3. Instytucje Wspólnot i Unii Europejskiej.
4. Ojcowie założyciele i symbole Unii Europejskiej.
5. Struktury Unii Europejskiej.
6. Traktaty wspólnotowe i unijne.
7. Unia gospodarczo - walutowa. Wspólna waluta europejska – euro.
8. Polityka gospodarcza i regionalna Unii Europejskiej.
9. Programy pomocowe i strukturalne w Unii Europejskiej.
10. Programy edukacyjne i kulturalne w Unii Europejskiej.
11. Kraje członkowskie Unii Europejskiej i ich charakterystyka.
12. Polska w strukturach unijnych.

Przygotowując się do konkursu, najlepiej skorzystać z:
- Unia Europejska (i poszczególnych „zakładek” na powyższej stronie internetowej)
- przewodników turystycznych o krajach Unii Europejskiej.

Zgłoszenia, do 29.03. przyjmuje opiekun SKE Młodzież dla Europy, Tomasz Mazur.


Tagged as , , , , , + Categorized as Z życia klubu

Leave a Reply