Młodzież dla Europy

Klub Europejski

SDiM. Ankieta online o Kazimierzu Pużaku

AnkietaPrzez dwa ostatnie dni można było wypełnić ankietę online przygotowaną przez Mateusza Patalan i Igora Kęsego na temat Kazimierza Pużaka. Łącznie w ankiecie udział wzięły 73 osoby.

Nasi kandydaci do XXV Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży zadali sześć pytań:
1. Kim był Kazimierz Pużak?
2. Czym m.in. zasłynął Kazimierz Pużak?
3. Czy Kazimierz Pużak był związany z Radomskiem?
4. Czy informacje o Kazimierzu Pużaku są dobrze rozpowszechnione w Radomsku?
5. Czy należy podjąć działania upamiętniające Kazimierza Pużaka w Radomsku?
6. Jeśli w pyt. 5 padła odp. “tak” - w jaki sposób należałoby upamiętnić Kazimierza Pużaka w Radomsku? Proszę podać sugestie.

A oto wybrane odpowiedzi:

Pytanie 1. Kim był Kazimierz Pużak?
Właściwej, pełnej odpowiedzi udzieliło sześć osób, wspominając o działalności politycznej. Jedna z osób napisała, że patriotą, inna że żołnierzem. Pozostałe osoby nie wiedziały lub podawały niepoprawne odpowiedzi, np. lekarzem, kompozytorem, ortopedą, nauczycielem, piłkarzem, poetą lub bardzo ogólnikowo “kimś ważnym”.

Pytanie 2. Czym m.in. zasłynął Kazimierz Pużak?
Sześć osób trafnie odniosło się do jego zasług, pięć kolejnych przywołało postawę patriotyczną lub odwagę. Pozostałe osoby odpowiadały zasługami typowymi dla np. nauczyciela, piłkarza, czy poety.

3. Czy Kazimierz Pużak był związany z Radomskiem?
Ankieta pyt. 3

4. Czy informacje o Kazimierzu Pużaku są dobrze rozpowszechnione w Radomsku?
4. Czy informacje o Kazimierzu Pużaku są dobrze rozpowszechnione w Radomsku?

5. Czy należy podjąć działania upamiętniające Kazimierza Pużaka w Radomsku?
Czy należy podjąć działania upamiętniające Kazimierza Pużaka w Radomsku?

6. Jeśli w pyt. 5 padła odp. “tak” - w jaki sposób należałoby upamiętnić Kazimierza Pużaka w Radomsku? Proszę podać sugestie.
Wśród najczęstszych propozycji, pojawiły się m.in.: nazwa ulicy, pomnik, tablica pamiątkowa, broszurki z informacjami, plakaty, informacje w mediach społecznościowych, nagrywanie spotów, jeżeli uda się to puszczanie ich w lokalnej telewizji,
umieszczanie artykułów na stronach internetowych, w gazetach; ufundować płytę upamiętniającą, nadać ulicy\szkole\placówce oświatowej jego imię; organizować konkursy dla młodzieży - graficzne, plastyczne, komputerowe (gra komputerowa), wystawa w muzeum, turniej gry planszowej (specjalnie przygotowanej o Pużaku); wydac książke na jego temat.

Bardzo serdecznie dziękujemy za udział w ankiecie. Na bieżąco prowadzona jest sonda uliczna wśród mieszkańców miasta.

Organizatorem XXV Sesji Sejm Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu, a współorganizatorami podobnie jak w ubiegłym roku są Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.


Tagged as , , , , , , , , , , + Categorized as Z życia klubu

Leave a Reply