Młodzież dla Europy

Klub Europejski

Szukamy Polskiego Szekspira

Polski Ośrodek ASSITEJ zaprasza dzieci i młodzież w wieku 12-21 lat do udziału w konkursie dla młodych dramaturgów “Szukamy Polskiego Szekspira”.

Celem konkursu jest zachęcenie uczestników do kreatywności, rozwój polskiej dramaturgii oraz a zwłaszcza jej promocja. Sztuka może mieć jednego lub dwóch autorów (nie więcej). Termin nadsyłania tekstów upływa 31 stycznia 2010 r.

Prace konkursowe oceniać będzie jury w składzie:

- Ernest Bryll
- Tomasz Łubieński
- Ewa Repsch
- Joanna Rogacka
- Michał Walczak
- Maciej Wojtyszko

W konkursie warto wziąć udział, ze względu na niesamowita nagrodę jaką jest udział w obozach oraz warsztatach dramaturgicznych prowadzonych przez wybitnych dramaturgów, ludzi teatru. Wyróżnieni w konkursie, wybrani z grona laureatów biorą także udział w międzynarodowych warsztatach dramaturgicznych INTERPLAY.

Wyniki konkursu zostaną zaprezentowane na XIII Ogólnopolskim Konkursie dla Młodych Dramaturgów “Szukamy Polskiego Szekspira” odbędzie się w ostatnim dniu XIV Międzynarodowego Festiwalu “Korczak 2010″ - X.2010 r.

Więcej informacji na stronie internetowej.


Tagged as , , , , + Categorized as Konkursy

Leave a Reply