Młodzież dla Europy

Klub Europejski

SDiM. Interpelacja Pużaka ws. fabryki mebli w Radomsku

"Interpelacja p. Regera i tow. ze Zw. P. P. S. do pp. Ministrów Spraw Wojskowych, Robót Publicznych oraz Pracy i Opieki Społecznej w sprawie grożącego zarekwirowania fabryki mebli w Radomsku na koszary"Igor i Mateusz bardzo, bardzo solidnie prześwietlają dostępne materiały źródłowe na temat Kazimierza Pużaka. Naszym reprezentantom do XXV Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży udało się dotrzeć do treści interpelacji dotyczącej fabryki mebli giętych Jakob i Józef Kohn w Radomsku złożonej m.in. przez Kazimierza Pużaka podczas 318. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego (16.06.1922 ) o treści:

“Interpelacja p. Regera i tow. ze Zw. P. P. S. do pp. Ministrów Spraw Wojskowych, Robót Publicznych oraz Pracy i Opieki Społecznej w sprawie grożącego zarekwirowania fabryki mebli w Radomsku na koszary”

Prezentujemy skanu fragmentu złożonej interpelacji.
Źródło: Archiwum Biblioteki Sejmowej.

Organizatorem XXV Sesji Sejm Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu, a współorganizatorami podobnie jak w ubiegłym roku są Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.


Tagged as , , , , , , , , + Categorized as Z życia klubu

Leave a Reply