Młodzież dla Europy

Klub Europejski

Dorzuć swoje! – Atlas zabytków militarnych

Celem konkursu jest zachęcanie do zainteresowania się przez uczniów zabytkami (obiektami) związanymi z tradycjami militarnymi. Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieła myśli inżynieryjnej, architekturę obronną (np. grodzisko, forteca, szańce, bunkier, okopy), na miejsca pamięci (np. grób nieznanego żołnierza, cmentarz żołnierski, kapliczka czy obelisk upamiętniające poległych żołnierzy, mogiła, pole bitwy, szczególne miejsce walk – akcji zbrojnych, itp.) oraz na zabytki ruchome.

Zadaniem uczestników jest m.in.: zebranie informacji na temat wybranego zabytku, zadbanie o obiekt (sprzątanie, naprawa ogrodzenia, stworzenie wystawy
fotograficznej, wykonanie folderu informującego) i w konsekwencji przygotowanie przez zespół badawczy reportażu w formie komiksu, gazetki papierowej, filmu, prezentacji multimedialnej, strony internetowej.

Termin nadsyłania prac mija 17. stycznia 2010 r.

Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie internetowej konkursu.


Tagged as , , , , + Categorized as Konkursy

Leave a Reply