Młodzież dla Europy

Klub Europejski

Cześć, Europo! Dyrektywa nr UE/01/2019

Symulacja obrad PEPodczas ostatniej symulacji obrad Parlamentu Europejskiego, prace grup politycznych dotyczyły tematu plastiku w życiu codziennym. Każda z grup przygotowywała własne projekty, które następnie, podczas symulacji, PE głosował.

Ostatecznie, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, w tej roli - Mateusz Patalan przygotował następujący tekst rezolucji PE:

—-
Rezolucja PE z dnia 16.01.2019 w sprawie ustalenia treści dyrektywy nr UE/01/2019 w sprawie ograniczenia produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych:

Po debacie i głosowaniu podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego przyjmuje następującą treść Dyrektywy nr UE/01/2019 w sprawie ograniczenia produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych.

Dyrektywa nr UE/01/2019 Parlamentu i Rady w sprawie ograniczenia produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych

Biorąc pod uwagę wniosek ustawodawczy Komisji Europejskiej

Mając na względzie opinie Komisji Parlamentarnych

W trosce o stan środowiska naturalnego w Unii Europejskiej

Zdecydowani ograniczyć ilość tworzyw sztucznych wykorzystywanych w życiu codziennym Europejczyków
Parlament Europejski i Rada zobowiązują kraje członkowskie UE do wprowadzenia z dniem 18.01.2019 następujących przepisów do prawa krajowego:
1) obowiązek zastąpienia plastiku biodegradowalnymi polimerami
2) obowiązek wprowadzenia programu BAMBUS+
3) stworzenie programów dotacyjnych dla firm recyklingowych z udziałem funduszy UE
4) stworzenie programów wysyłki plastiku na Jowisza i Słońce

Powyższa rezolucja, podczas symulacji, spotkała się z następującym stanowiskiem Rady UE (w tej roli Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Piotrków Trybunalski):

Stanowisko Rady Unii Europejskiej w sprawie rezolucji PE dot. Dyrektywy nr UE/01/2019 w sprawie ograniczenia produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych.

Działając większością kwalifikowaną Rada UE odrzuciła tekst Dyrektywy nr UE/01/2019 w sprawie ograniczenia produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych w obecnej formie.

Uzasadnienie:
1) wprowadzenie przepisów Dyrektywy nr UE/01/2019 wraz z dniem 18.01.2019 nie daje krajom członkowskim odpowiednio dużo czasu na przygotowanie krajowego ustawodawstwa do realizacji zapisów przewidzianych w Dyrektywie.
2) nie ma żadnej gwarancji, że program BAMBUS+ będzie mógł być wprowadzony na jednakowym poziomie we wszystkich krajach Unii Europejskiej ze względu na różnice klimatyczne
3) różny poziom zaawansowania badań kosmicznych nie gwarantuje, że wszystkie kraje członkowskie będą mogły w równym stopniu realizować przepisy Dyrektywy

Przypominamy Klaudia Andrzejczyk, Kacper Motyl i Mateusz Patalan biorą udział w ogólnopolskim konkursie “Cześć, Europo!” (którego organizatorem jest m.in. Polska Fundacja im. Roberta Schumana oraz Stowarzyszenie “Młodzi dla Europy”)


Tagged as , , , , , , , , , + Categorized as Z życia klubu

Leave a Reply