Młodzież dla Europy

Klub Europejski

List do przewodniczącego Rady Europejskiej

List do przewodniczącego Rady EuropejskiejKlaudia Andrzejczyk, Kacper Motyl i Mateusz Patalan przygotowali małą niespodziankę. Na progu nowego roku, napisali list do Przewodniczącego Rady Europejskiej, Pana Donalda Tuska, którego treść zamieszczamy poniżej….

Jak myślicie, Pan Przewodniczący odpisze….?

Szanowny Panie Przewodniczący,

jesteśmy uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Romualda Traugutta w Radomsku. Uczestniczymy w ogólnopolskim konkursie ph. „Cześć, Europo”, którego celem jest poszerzanie wiedzy o Europie i Unii Europejskiej wśród społeczności lokalnej, zaś główną nagrodą – wymarzony wyjazd do Brukseli. Aktywnie działamy także w Szkolnym Klubie Europejskim „Młodzież dla Europy”, który podejmuje liczne działania prospołeczne, proobywatelskie i proeuropejskie. W tym roku nasz klub obchodzi uroczyste 11-lecie istnienia.

Podczas każdego konkursowego działania stwarzamy mieszkańcom regionu radomszczańskiego możliwość wyrażenia swojej opinii na temat działań Unii Europejskiej. Archiwizujemy w magicznym „słoiczku” wszystkie głosy w sprawie jej funkcjonowania – zarówno te pozytywne, jak i negatywne – aby zanieść je później do Parlamentu Europejskiego, który przecież wyjątkowo pilnie powinien wysłuchiwać głosu obywateli Unii Europejskiej. W momencie, gdy piszemy te słowa, nasz „słoiczek” stale zapełnia się, ilość pochwał na działania podejmowane przez Unię Europejską zdecydowanie przewyższa liczbę skarg i zażaleń - to dobrze. Nadal jednak można i należy usprawnić wiele kwestii. Oczywiście dotyczy to także innych unijnych instytucji – Rady Europejskiej, Rady Unii Europejskiej czy Komisji Europejskiej.

W ramach naszych projektowych działań planujemy także między innymi zorganizować debatę ph.: „Rachunek sumienia Unii Europejskiej”. Chcemy w niej podsumować wszystko, co udało się Unii Europejskiej od pamiętnego dziewiątego maja 1950 roku i pochylić się nad tymi kwestiami, w których Wspólnota zawiodła. Mamy wielką nadzieję, że dzięki tej dyskusji otrzymamy wiele wskazówek na przyszłość – jak bowiem głosi znane rzymskie przysłowie: Historia magistra vitae est.

Szanowny Panie Przewodniczący, ciekawi nas, młodych Europejczyków, co według Pana jest niezbędne, aby Unia Europejska przetrwała kolejne dziesięciolecia, jakich błędów nie może popełnić ponownie? Co należy zrobić, aby idea „zjednoczenia w różnorodności” towarzyszyła nam wszystkim w codziennym życiu?

Z okazji nowego roku pragniemy życzyć Panu owocnych ostatnich miesięcy kadencji, a całej Unii Europejskiej pomyślnego zacieśniania relacji pomiędzy jej członkami i jak najbardziej dynamicznego rozwoju gospodarczego w najbliższej przyszłości. Najserdeczniejsze życzenia przesyłamy także, za Pana pośrednictwem, dla wszystkich Europejczyków. W myślach wspominamy Paradę Schumana w Warszawie, gdy razem z tysiącami młodych ludzi, maszerowaliśmy z hasłami: „Chcemy Europy: solidarnej, otwartej, demokratycznej, praworządnej, prospołecznej, innowacyjnej, bezpiecznej, wierzącej w swoje możliwości”. Takiej Europy nam wszystkim życzymy.

Z wyrazami szacunku
Klaudia, Mateusz, Kacper

—-
Przypominamy Klaudia, Kacper i Mateusz biorą udział w ogólnopolskim konkursie “Cześć, Europo!” (którego organizatorem jest między innymi Polska Fundacja im. Roberta Schumana oraz Stowarzyszenie “Młodzi dla Europy”).


Tagged as , , , , , , , , + Categorized as Z życia klubu

Leave a Reply