Młodzież dla Europy

Klub Europejski

II symulacja posiedzenia Rady Miasta za nami…

II symulacja posiedzenia Rady MiastaDruga symulacja posiedzenia Rady Miasta za nami :)
Zabawa poprzez naukę, nauka poprzez zabawę…tylko i wyłącznie…

Oj, działo się, działo….obrady prowadził przewodniczący Rady - Mateusz Patalan

Na początek, radni powołali Komisję ds. Ekologii i Środowiska Naturalnego, następnie przedstawiony został raport Federalnego Biura ds. Przeciwdziałania Korupcji w sprawie rzekomych powiązań wiceprezydenta miasta p. Igora Kęsego z firmami produkującymi kotły retortowe.
Oj, tutaj było burzliwie….

W kolejnym punkcie przyjmowano wnioski, a następnie głosowano nad uchwałą o zmianie nazwy miasta.

Tak, tak!!! Radni zdecydowali o zmianie nazwy miasta, bez żadnych konsultacji społecznych! na - uwaga, uwaga - Tutiturumtu-Zdrój.

Dodatkowo, rozpatrzono projekty uchwał w sprawie zwiększenia dofinansowania schronisk dla zwierząt znajdujących się na terenie gminy, a także podjęto uchwałę w sprawie dofinansowania wymiany przestarzałych pieców na nowoczesne kotły retortowe, po czym podjęto uchwałę w sprawie zamontowania tablic LED na przystankach autobusowych na terenie gminy.

Ale, to nie koniec…w trakcie sesji pan wice-prezydent Igor Kęsy podał się do dymisji…na co Pani Prezydent Karolina Misztal zareagowała niemal instynktownie, już po chwili wice-prezydentem został Szymon Zagaj.
Protokolantką sesji wybrana została Olga Andrysiak :)

A taką uchwałę przygotowali nasi radni :)

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
z dnia 29.11.2018 r. w sprawie dofinansowania wymiany pieców starej generacji w ramach programu „Stop Smog”

Art. 1
Celem programu „Stop Smog” dofinansowań jest wymiana pieców starej generacji na nowoczesne piece retortowe.

Art. 2
1. Dofinansowania można udzielić wyłącznie osobom pełnoletnim z własnym miejscem zamieszkania oraz posiadającego stary piec grzewczy.
2. Dofinansowanie przysługuje osobom na stale zamieszkałym w gminie.

Art. 3
Lista dofinsowanych modeli pieców retortowych jest publikowana co kwartał na specjalnie przygotowanej stronie internetowej. Odpowiednia Komisja Rady Miejskiej ma obowiązek ogłosić przetarg i przygotować stronę internetową w przeciągu dwudziestu dni od uchwalenia uchwały.

Art. 4
Rada Miejska ma obowiązek zabezpieczyć przynajmniej 5% rocznego budżetu Miasta na realizację programu „Stop Smog”.

Art. 5
Wnioski o dofinansowanie wymiany przestarzałych pieców mogą być składane od dnia 1 stycznia 2019 r.

Art. 6
1. Koszt dofinansowania dla osób aktywnych zawodowo wynosi 50% rynkowej wartości pieca retorowego. Taka sama kwota dofinansowania obowiązuje dla rodzin, w których średni dochód na głowę przekracza 720 złotych netto.
2. Koszt dofinansowania dla osób z dużym stopniem niepełnosprawności, emerytów oraz rodzin w których średni dochód na głowę jest niższy niż 720 złotych netto, wynosi 70% rynkowej wartości pieca retorowego.

Art. 7
Nakazuje się wykonywanie kontroli przez policję oraz podmioty upoważnione do tego.

Art. 8
Za używanie do ogrzewania środków nienadających się do palenia m.in. plastików, niskokalorycznego węgla lub śmieci gospodarczych nakłada się na obywatela mandat w wysokości od 300 zł do 500 zł.


Tagged as , , + Categorized as Z życia klubu

Leave a Reply