Młodzież dla Europy

Klub Europejski

WOS jest fajniejszy niż geografia

WOS jest fajniejszy niż geografiaTeza: WOS jest fajniejszy niż geografii
—-

Po stronie Propozycji zasiedli Mówcy: Marta Urbaniak, Ola Wieczorek, Kacper Banaszek i Natalia Wróblewska.

Po stronie Opozycji zasiedli Mówcy: Milena Turek, Ola Piskorz, Kasia Waloszczyk i Marta Skotnicka.

Tak, tak - testujemy, próbujemy, przygotowujemy się - czyli pierwsza tegoroczna debata oksfordzka za nami :)

Bo…WOS - rozwija kreatywność, przygotowuje do życia w społeczeństwie, uczy o ustroju państwa, o samorządzie….i na WOS-ie są trudne kartkówki.

Bo…Geografia - rozwija ciekawość, logiczne myślenie, pogłębia wiedzę o świecie, zachęca do podróżowania, poznawania, odkrywania.

…i… tyyyyyyle różnych inych argumentów pojawiło się po obu stronach, wśród argumentów poszczególnych Mówców.

Głosowanie nad tezą przed debatą, głosowanie nad argumentacją po debacie. Nie, nie chodziło w tym przypadku o zwycięzców, chodziło o próbę, przygotowanie i naukę - wyszło, naprawdę re-we-la-cy-j-nie!


Tagged as , , + Categorized as Z życia klubu

Leave a Reply