Młodzież dla Europy

Klub Europejski

I sesja Młodzieżowej Rady Miasta

Młodzieżowa Rada Miasta RadomskaKlaudia Andrzejczyk, młodzieżowa radna miasta Radomska złożyła dziś oficjalne ślubowanie w Urzędzie Miasta. Były pierwsze wybory, głosowania, było pierwsze, oficjalne posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta Radomska z udziałem Prezydenta Miasta Pana Jarosława Ferenca oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Rafała Dębskiego.

Nasza reprezentantka uroczyście ślubowała “obowiązki Radnej Młodzieżowej Rady Miasta w Radomsku sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro reprezentowanej przeze mnie młodzieży, ściśle przestrzegając obowiązującego prawa. Tak mi dopomóż Bóg”.

My to wiemy, Klaudia będzie reprezentować PSP 7 z największą starannością!

Warto dodać, że, w sumie najwięcej miała dziś do powiedzenia nasza Absolwentka, aktywna klubowiczka, a obecnie uczennica II L.O. w Radomsku - Julia Grzędowska, która pełniła dziś obowiązki przewodniczącej komisji skrutacyjnej, odpowiadała więc za przeprowadzenie wszystkich wyborów. Dodajmy także, że w Radzie zasiada inni z naszych Absolwentów - Cezary Sapota, obecnie uczeń ZSE-E w Radomsku. Tak więc w Młodzieżowej Radzie Miasta, spośród 27 członków, aż troje jest związanych z naszą szkołą :) Braaaaaaaaawo!

O szczegółowym przebiegu dzisiejszej rady możecie przeczytać na stronie RadomskoNaszeMiasto.pl

Łącznie, w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych wybranych zostało 27 radnych (po jednym ze szkół podstawowych i po trzech ze szkół ponadpodstawowych).

Zobacz galerię zdjęć.


Tagged as , , , , , + Categorized as Z życia klubu

Leave a Reply