Młodzież dla Europy

Klub Europejski

Społeczeństwo obywatelskie w oku kamery

Już na początek roku szkolnego - WSPANIAŁA WIADOMOŚĆ!!!

SKE "Młodzież dla Europy"
Otóż z inicjatywy Szkolnego Klubu Europejskiego “Młodzież dla Europy” został złożony wniosek na początku lipca w ramach ogólnopolskiego projektu ‘Społeczeństwo obywatelskie w oku kamery’, organizowanego przez Stowarzyszenie “Przyjazna Szkoła”. Nasz wniosek zyskał aprobatę i szkoła została zakwalifikowana do projektu. Z całego kraju wybranych zostało tylko 8 szkół, w tym nasza jako jedyna w województwie łódzkim.

Na czym polega projekt?

Projekt ma na celu zwiększenie poziomu aktywności społecznej uczniów i nauczycieli, uwrażliwienie ich na problematykę praw człowieka oraz podniesienie w szkołach poziomu wiedzy na temat społeczeństwa obywatelskiego, czyniąc tym samym szkołę miejscem integracji społecznej. Głównym zadaniem szkoły biorącej udział w projekcie będzie zaplanowanie i przeprowadzenie w swoim środowisku lokalnym kampanii społecznej na wybrany temat. W pierwszym etapie projektu z każdej szkoły wyłonionych zostanie 15 uczniów, z których 5 pojedzie na warsztaty jako liderzy projektu. Na warsztatach młodzież zapozna się z metodami tworzenia filmów, reportaży, korzystania z kamery - podczas pracy z profesjonalnymi filmowcami oraz przedstawicielami Amnesty International. Grupą uczniów ma opiekować się 1 nauczyciel.

Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach pozalekcyjnych, które odbywać się będą raz lub dwa razy w tygodniu przez 5 miesięcy, w ramach których przygotowana zostanie kampania społeczna na wybrany temat, wykorzystując w tym celu tradycyjne metody pracy oraz e-learning. Efektem końcowym będzie nagrany przez młodzież reportaż na wybrany wcześniej temat. Dodatkowo rodzice i nauczyciele oraz uczniowie będą mogli korzystać z kursów e-learningowych o tematyce obywatelskiej, prawno-człowieczej i filmowej.

Najlepsze reportaże zostaną nagrodzone - zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł.

Wszelkie koszty związane z realizacją projektu (wyjazdy młodzieży, warsztaty, kampania społeczna, zajęcia pozalekcyjne) zostaną pokryte ze środków w ramach projektu.

Projekt będzie realizowany od września 2009 r. do kwietnia 2010 r. - gdy obędzie się oficjalna prezentacja stworzonego reportażu przez grupę młodzieży.

Oficjalne wyniki dostępne na stronie internetowej “Przyjazna Szkoła”.


Tagged as , , , , , , , , + Categorized as Z życia klubu

Leave a Reply