Młodzież dla Europy

Klub Europejski

SDiM. Badanie ankietowe

Marysia Łuszczyn i Klaudia Andrzejczyk podczas badania ankietowegoW pierwszym tygodniu naszych działań (08. i 09.03), w ramach ulicznego happeningu przeprowadziłyśmy wśród 120 osób ankietę. Dla celów poznawczych i statystycznych włączyłyśmy do ankiety dodatkowe dane:
Płeć: Kobieta / Mężczyzna, Wiek: 0-17 lat /18-49/ lat powyżej 50 lat

Dotarłyśmy do mieszkańców w rożnych wieku i statusie społecznym, zawodowym. Zadałyśmy siedem pytań:

1. Kim była Maria Moczydłowska

2. Czym m.in. zasłynęła Maria Moczydłowska

3. Co Maria Moczydłowska pojmowała jako kwestię zasadniczą w swojej działalności?

4. Czy Maria Moczydłowska była związana z Radomskiem:
a) tak b) nie c) nie wiem

5. Czy informacje o Marii Moczydłowskiej są dobrze rozpowszechnione w Radomsku?
a) tak b) nie c) nie wiem

6. Czy należy podjąć działania upamiętniające Marię Moczydłowską w Radomsku?
a) tak b) nie

7. 7. Jeśli w 6. Odp. „tak” – w jaki sposób należałoby upamiętnić Marię Moczydłowską w Radomsku. Proszę podać sugestie.

93 % badanych nie znało Marii Moczydłowskiej, jedynie pojedyncze osoby odpowiadały, że była ona politykiem, działaczem partyjnym lub lekarzem. Podobnie, jednostki wskazywały, że działała ona aktywnie na rzecz kobiet, była feministką (zaledwie dwie osoby). 95 % badanych stwierdziło, że Maria Moczydłowska nie była związana z Radomskiem, jak również 90% wskazało, że informacje o niej nie są dobrze rozpowszechnione. Jednak, należałoby to zmienić, jako główne propozycje padały: nazwanie ulicy lub skweru (15 osób), lekcje tematyczne w szkołach (8 osób), wystawa w muzeum lub tablica pamiątkowa (po 6 osób), pojedyncze propozycje: pomnik, happening, patronat nad szkołą/instytucją.

Celem zweryfikowania efektywności naszych pierwszych działań w projekcie, po pierwszym tygodniu, przeprowadziłyśmy ankietę on-line. Widoczny był wzrost wiedzy o Marii Moczydłowskiej, ankietowani częściej poprawnie wskazywali, że była posłem (18 % badanych), politykiem (10 %), łączyli jej aktywność z działaniami na rzecz równouprawnienia, a nawet podawali nazwę ustawy „Lex Moczydłowska” i to, że opowiadała się za prohibicją. Ankietowaniu poddane zostały 32 osoby.

Badanie ankietowe powtórzyłyśmy 29. i 30.03, przepytałyśmy na ulicach Radomska 120 osób. Ponad 30% badanych wskazało, że Maria Moczydłowska była posłanką, kolejne 12 % politykiem oraz nauczycielką (10 %). Wynika z tego, że ponad 50% potrafiło już wskazać poprawnie, czym trudniła się Maria Moczydłowska. Dodatkowo, 30% badanych wymieniało „Lex Moczydłowską jako kwestią zasadniczą w działalności posłanki, kolejne 20 % wskazywało walkę o równouprawnienie.

Ankietowani (ponad 40%) wskazywali, że należy nazwać imieniem Moczydłowskiej ulicę lub skwer, 20% deklarowało chęć obejrzenia wystawy na jej temat. Pojawiła się także propozycja wydania na temat naszej bohaterki, broszurki lub gazetki. Wyniki w badaniu on-line były zbieżne z tymi, z ankiety ulicznej.

Analiza naszych ankiet wskazuje na to, że poziom wiedzy o Marii Moczydłowskiej na terenie miasta, w regionie radomszczańskim, nie jest zbyt wysoki. Uświadomiłyśmy sobie, jak ważne są podejmowane przez nas działania, propagujące jedną z pierwszych polskich posłanek, jak ważna jest ich kontynuacja.

Wyniki ankiety on-line po pierwszym tygodniu działań:
1. Kim była Maria Moczydłowska

2. Czym m.in. zasłynęła Maria Moczydłowska ?

3. Co Maria Moczydłowska pojmowała jako kwestię zasadniczą w swojej działalności?

4. Czy Maria Moczydłowska była związana z Radomskiem: a) tak     b) nie      c) nie wiem

5. Czy informacje o Marii Moczydłowskiej są dobrze rozpowszechnione w Radomsku? a) tak     b) nie      c) nie wiem

6. Czy należy podjąć działania upamiętniające Marię Moczydłowską w Radomsku? a) tak     b) nie

7. 7. Jeśli w 6. Odp. „tak” – w jaki sposób należałoby upamiętnić Marię Moczydłowską w Radomsku. Proszę podać sugestie.


Tagged as , , , , , , , , , + Categorized as Z życia klubu

Leave a Reply