Młodzież dla Europy

Klub Europejski

SDiM. Spotkanie z PTH oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku ‘Wiem Więcej’

SDiM. Spotkanie z przedstawicielami PTH o/Radomsko oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku "Wiem Więcej"Trwają działania Marysi Łuszczyn i Klaudii Andrzejczyk, które prowadzą bardzo ambitną kampanię wyborczą na rzecz posła na Sejm Ustawodawczy z lat 1919-1922 - Marii Moczydłowskiej. Tym razem nasze kandydatki do XXIV Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży przygotowały prelekcję w Muzeum Regionalnym w Radomsku dla przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Patriotycznego o/Radomsko oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku “Wiem Więcej”.

Marysia i Klaudia zaprezentowały biografię Marii Moczydłowskiej, jej dokonania polityczne, działania na rzecz naszej społeczności lokalnej, w tym między innymi treść niektórych wystąpień w parlamencie, gdzie pojawiało się Radomsko. Dużo uwagi podczas spotkania poświęcono także prawom kobiet, walki o równouprawnienie. Marysia i Klaudia przedstawiły również treść tzw. “Lex Moczydłowska”.

Dla przypomnienia…

Rekrutacja do udziału w tegorocznej sesji SDiM potrwa do 9 kwietnia br., a jej celem będzie wyłonienie 230 dwuosobowych zespołów z całej Polski. Nagrodą dla autorów najwyżej ocenionych prac będzie udział w obradach w Sali Posiedzeń Sejmu 1 czerwca br. Ponadto najlepszy zespół z każdego województwa oraz trzy najwyżej ocenione zespoły z całej Polski wezmą udział w seminariach oraz posiedzeniu komisji, które odbędą się w dniach 12-13 maja 2018 r.

Głównym celem projektu jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy na temat zasad funkcjonowania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz procesu legislacyjnego. Tegoroczna sesja ma też za zadanie przybliżyć młodzieży historię polskiego parlamentaryzmu w czasach II RP. Dodatkowo, intencją organizatorów jest promowanie wśród młodych ludzi postaw obywatelskich, a także zachęcenie ich do działalności na rzecz społeczności lokalnych na etapie realizacji zadania rekrutacyjnego.

Organizatorem XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu, a współorganizatorami podobnie jak w ubiegłych latach: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Pamięci Narodowej.


Tagged as , , , , , , , , , , + Categorized as Z życia klubu

Leave a Reply