Młodzież dla Europy

Klub Europejski

SDiM. Ankieta o Marii Moczydłowskiej

Ankieta o Marii MoczydłowskiejKlaudia i Marysia przeprowadziły dziś ankietę uliczną o Marii Moczydłowskiej, posłance na Sejm Ustawodawczy w latach 1919-1922, celem zorientowania się, jaką wiedzę na temat Marii Moczydłowskiej mają radomszczanie, mieszkańcy regionu, jakie działania warto zaplanować i przeprowadzić, celem dotarcia do jak największego grona odbiorców. Nasze kandydatki do XXIV Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży przepytały łącznie 120 osób, w różnym wieku i różnych miejscach miasta. Jakie były pytania, jak odpowiadali radomszczanie?

1. Kim była Maria Moczydłowska (pyt.otwarte)
2. Czym m.in. zasłynęła Maria Moczydłowska (pyt.otwarte)
3. Co Maria Moczydłowska pojmowała jako kwestię zasadniczą w swojej działalności? (pyt. otwarte)
4. Czy Maria Moczydłowska była związana z Radomskiem:
a) tak b) nie c) nie wiem
5. Czy informacje o Marii Moczydłowskiej są dobrze rozpowszechnione w Radomsku?
a) tak b) nie c) nie wiem
6. Czy należy podjąć działania upamiętniające Marię Moczydłowską w Radomsku?
a) tak b) nie
7. 7. Jeśli w 6. Odp. „tak” – w jaki sposób należałoby upamiętnić Marię Moczydłowską w Radomsku. Proszę podać sugestie.

Dla przypomnienia…

Rekrutacja do udziału w tegorocznej sesji SDiM potrwa do 9 kwietnia br., a jej celem będzie wyłonienie 230 dwuosobowych zespołów z całej Polski. Nagrodą dla autorów najwyżej ocenionych prac będzie udział w obradach w Sali Posiedzeń Sejmu 1 czerwca br. Ponadto najlepszy zespół z każdego województwa oraz trzy najwyżej ocenione zespoły z całej Polski wezmą udział w seminariach oraz posiedzeniu komisji, które odbędą się w dniach 12-13 maja 2018 r.

Głównym celem projektu jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy na temat zasad funkcjonowania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz procesu legislacyjnego. Tegoroczna sesja ma też za zadanie przybliżyć młodzieży historię polskiego parlamentaryzmu w czasach II RP. Dodatkowo, intencją organizatorów jest promowanie wśród młodych ludzi postaw obywatelskich, a także zachęcenie ich do działalności na rzecz społeczności lokalnych na etapie realizacji zadania rekrutacyjnego.

Organizatorem XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu, a współorganizatorami podobnie jak w ubiegłych latach: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Pamięci Narodowej.


Tagged as , , , , , , , , + Categorized as Z życia klubu

Leave a Reply