Młodzież dla Europy

Klub Europejski

I Ogólnopolski Konkurs Fotografii Krajobrazowej NATURA.DCAMERA

Konkurs kierowany jest do wszystkich miłośników fotografii krajobrazowej. Pokaż piękno swojej okolicy i weź udział w konkursie. Tematem zdjęć konkursowych powinien być szeroko rozumiany pejzaż polski. Ważne, aby sceneria przedstawiona na fotografii nie ukazywała ingerencji człowieka w naturalne środowisko. Może to być magiczne miejsce w Parku Narodowym, malownicze zakole rzeki czy zakątek w Parku Krajobrazowym.
Dopuszcza się również uwiecznienie na fotografii form ingerencji człowieka, które w zaledwie minimalnym stopniu zmieniają krajobraz lub działania te nie są widoczne – może to być ścieżka górska albo polna droga wśród łąk itp. Ważne, aby ingerencja nie burzyła harmonii pejzażu.

W konkursie może wziąć udział każdy kto posiada stałe zameldowanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i pasjonuje się fotografią. Osoby niepełnoletnie muszą uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, która jest dołączona do regulaminu oraz dokonać zgłoszenie drogą pocztową (tradycyjną).

Prace konkursowe przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej. Niezależnie czy zostały przesłane pocztą elektroniczną czy tradycyjną powinny mieścić się w określonych ramach: muszą być zapisane w formacie JPG (bez kompresji lub z minimalną kompresją), w trybie koloru RGB, dłuższy bok co najmniej 1200 pikseli. Wielkość jednego pliku nie może przekraczać 1,5 Mb. Przy zgłoszeniu prac za pośrednictwem tradycyjnej poczty pliki z fotografiami konkursowymi należy zapisać na płycie CD lub DVD.

Regulamin, karty zgłoszenia, oraz szczegółowe informacje można uzyskać na oficjalnej stornie konkursu: www.natura.dcamera.pl


Tagged as , , , , , , + Categorized as Konkursy

Leave a Reply