Młodzież dla Europy

Klub Europejski

SDiM. Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Panem Adamem BodnaremBardzo intensywnie prowadzą kampanię wyborczą Marii Moczydłowskiej, posłanki na Sejm Ustawodawczy z lat 1919-1922 nasze klubowiczki - Klaudia Andrzejczyk i Marysia Łuszczyn. Kandydatki do XXIV Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, spotkały się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Panem Adamem Bodnarem.

Tematem przewodnim spotkania była postać Marii Moczydłowskiej. Marysia i Klaudia szczególną uwagę w rozmowie skoncentrowały na wątkach prohibicji oraz przestrzegania praw kobiet.

Pan Rzecznik stanowczo podkreślał, jak duże problemy wynikają z nadużywania alkoholu, w sytuacji, gdy osoba popada w uzależnienie, konsekwencją mogą być rozmaite zachowania patologiczne. Jednak sama prohibicja, raczej nie ma szans powodzenia. Warto szukać innych rozwiązań, choćby wzrost akcyzy, wsparcie instytucjonalne dla osób uzależnionych i wychodzących z nałogu, szeroko pojęta profilaktyka. W tym miejscu Marysia i Klaudia przypomniały Panu Rzecznikowi zapisy ustawy z lat 20. - tzw. “Lex Moczydłowska” oraz głoszone przez Marię Moczydłowską postulaty.

Marysia i Klaudia zapytały Pana Rzecznika o przestrzeganie praw kobiet w Polsce, Pan Adam Bodnar podkreślił, że w wielu sytuacjach kobiety mają utrudnione zadanie, głównie w pracy, ale także nie zawsze szanowane są ich prawa w związku z zajściem w ciążę. Warto w tym kierunku inicjować działania poprzez właściwą politykę społeczną i prorodzinną

To było wyjątkowe spotkanie. Materiał z nagrania jest aktualnie montowany.
Panu Rzecznikowi, serdecznie dziękujemy za poświęcony czas! I już nie możemy się doczekać spotkania w Sejmie! Marysia i Klaudia otrzymały od Pana Adama Bodnara zaproszenie, z pewnością skorzystają :)

Zobacz galerię zdjęć ze spotkania.

Dla przypomnienia…

Rekrutacja do udziału w tegorocznej sesji SDiM potrwa do 9 kwietnia br., a jej celem będzie wyłonienie 230 dwuosobowych zespołów z całej Polski. Nagrodą dla autorów najwyżej ocenionych prac będzie udział w obradach w Sali Posiedzeń Sejmu 1 czerwca br. Ponadto najlepszy zespół z każdego województwa oraz trzy najwyżej ocenione zespoły z całej Polski wezmą udział w seminariach oraz posiedzeniu komisji, które odbędą się w dniach 12-13 maja 2018 r.

Głównym celem projektu jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy na temat zasad funkcjonowania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz procesu legislacyjnego. Tegoroczna sesja ma też za zadanie przybliżyć młodzieży historię polskiego parlamentaryzmu w czasach II RP. Dodatkowo, intencją organizatorów jest promowanie wśród młodych ludzi postaw obywatelskich, a także zachęcenie ich do działalności na rzecz społeczności lokalnych na etapie realizacji zadania rekrutacyjnego.

Organizatorem XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu, a współorganizatorami podobnie jak w ubiegłych latach: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Pamięci Narodowej.


Tagged as , , , , , , , , , , , + Categorized as Z życia klubu

Leave a Reply