Młodzież dla Europy

Klub Europejski

SDiM. Spotkanie z Prezydentem Radomska

SDiM. Spotkanie z Prezydentem RadomskaKolejna ważna i niezwykle cenna rozmowa za Marysią Łuszczyn i Klaudią Andrzejczyk w ramach rekrutacji do XXIV Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Tym razem nasze kandydatki przeprowadziły rozmowę z Prezydentem Miasta Radomska, panem dr. Jarosławem Ferencem.

Rozmowa poświęcona była przede wszystkim postaci Marii Moczydłowskiej, jej działalności jako posłanki, także na rzecz naszej społeczności lokalnej. Pojawił się zatem temat pomocy najuboższym i dzieciom z jednej strony, z perspektywy lat 20. XX w. w zestawieniu z obecnymi działaniami władz miasta pod tym kątem. Nie zabrakło również pytań o “Lex Moczydłowska”, sposoby prowadzenia aktywnej i efektywnej kampanii wyborczej, ale także, już standardowo, prawa kobiet i walkę o równouprawnienie.

Marysia i Klaudia przedstawiły także Panu Prezydentowi ewentualne propozycje działań, służące propagowaniu wiedzy o Marii Moczydłowskiej. Jakie? Z pewnością już niedługo o nich napiszemy :)

To było bardzo inspirujące spotkanie. Materiał z nagrania jest aktualnie montowany.
Panu Prezydentowi, serdecznie dziękujemy za poświęcony czas!

Zobacz galerię zdjęć.

Dla przypomnienia…

Rekrutacja do udziału w tegorocznej sesji SDiM potrwa do 9 kwietnia br., a jej celem będzie wyłonienie 230 dwuosobowych zespołów z całej Polski. Nagrodą dla autorów najwyżej ocenionych prac będzie udział w obradach w Sali Posiedzeń Sejmu 1 czerwca br. Ponadto najlepszy zespół z każdego województwa oraz trzy najwyżej ocenione zespoły z całej Polski wezmą udział w seminariach oraz posiedzeniu komisji, które odbędą się w dniach 12-13 maja 2018 r.

Głównym celem projektu jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy na temat zasad funkcjonowania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz procesu legislacyjnego. Tegoroczna sesja ma też za zadanie przybliżyć młodzieży historię polskiego parlamentaryzmu w czasach II RP. Dodatkowo, intencją organizatorów jest promowanie wśród młodych ludzi postaw obywatelskich, a także zachęcenie ich do działalności na rzecz społeczności lokalnych na etapie realizacji zadania rekrutacyjnego.

Organizatorem XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu, a współorganizatorami podobnie jak w ubiegłych latach: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Pamięci Narodowej.


Tagged as , , , , , , + Categorized as Z życia klubu

Leave a Reply