Młodzież dla Europy

Klub Europejski

Natura 2000 w fotografii

Tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO przebiegać będzie pod hasłem Natura 2000. Przedmiotem konkursu są zdjęcia wykonane na terenie Polski, przedstawiające zwierzęta lub rośliny należące do gatunków chronionych w ramach sieci Natura 2000.

Z najlepszych prac powstanie jak zwykle wystawa pokonkursowa, na której, oprócz zdjęć, znajdą się też podstawowe informacje na temat sieci Natura 2000.

W konkursie biorą udział wyłącznie prace kolorowe - w kategoriach: rośliny, zwierzęta. Technika wykonania zdjęć dowolna. Fotomontaż jest zabroniony. W każdej kategorii nagradzane są dwie najlepsze prace, którym jury przedziela I i II miejsce. Przyznawane są ponadto wyróżnienia.

Termin nadsyłania prac mija 30 września 2009 r.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej www.salamandra.org.pl


Tagged as , , , , , , + Categorized as Konkursy

Leave a Reply