Młodzież dla Europy

Klub Europejski

SDiM. Rozmowa z Joanną Skrzydlewską

Klaudia Andrzejczyk i Marysia Łuszczyn w towarzystwie Joanny Skrzydlewskiej Klaudia Andrzejczyk i Marysia Łuszczyn, w ramach rekrutacji do XXIV Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży , przeprowadziły rozmowę z Panią Joanną Skrzydlewską (członek zarządu Województwa Łódzkiego).

Pani Marszałek nie miała łatwego zadania, musiała bowiem odpowiedzieć na bardzo trudne pytania, z zakresu prowadzenia kampanii wyborczej a także równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Między innymi: jak prowadzi się kampanię wyborczą do samorządu, Parlamentu Europejskiego? Jak wyglądała kampania wyborcza tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości? Jakimi metodami należy się kierować, aby dotrzeć do wyborców? Dlaczego skuteczna jest kampania “door-to-door”? Czy współcześnie łatwiej prowadzi się kampanię wyborczą niż w czasach wyborów do Sejmu Ustawodawczego? Jak trafić do wyborców w różnym wieku? Czy w Parlamencie Europejskim (samorządzie lokalnym w Polsce) szanowane/przestrzegane są prawa kobiet? Jakie działania należy podejmować, aby w kraju widoczne było równouprawnienie kobiet i mężczyzn, pod każdym względem?

To było bardzo inspirujące spotkanie. Materiał z nagrania jest aktualnie montowany.
Pani Marszałek, serdecznie dziękujemy za poświęcony czas!

Dla przypomnienia…

Rekrutacja do udziału w tegorocznej sesji SDiM potrwa do 9 kwietnia br., a jej celem będzie wyłonienie 230 dwuosobowych zespołów z całej Polski. Nagrodą dla autorów najwyżej ocenionych prac będzie udział w obradach w Sali Posiedzeń Sejmu 1 czerwca br. Ponadto najlepszy zespół z każdego województwa oraz trzy najwyżej ocenione zespoły z całej Polski wezmą udział w seminariach oraz posiedzeniu komisji, które odbędą się w dniach 12-13 maja 2018 r.

Głównym celem projektu jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy na temat zasad funkcjonowania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz procesu legislacyjnego. Tegoroczna sesja ma też za zadanie przybliżyć młodzieży historię polskiego parlamentaryzmu w czasach II RP. Dodatkowo, intencją organizatorów jest promowanie wśród młodych ludzi postaw obywatelskich, a także zachęcenie ich do działalności na rzecz społeczności lokalnych na etapie realizacji zadania rekrutacyjnego.

Organizatorem XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu, a współorganizatorami podobnie jak w ubiegłych latach: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Pamięci Narodowej.

Przypominamy także, Marysia i Klaudia, główną bohaterką swoich działań uczyniły Marię Moczydłowską, posłankę na Sejm Ustawodawczy w 1919 r.


Tagged as , , , , , , , , , + Categorized as Z życia klubu

Leave a Reply