Młodzież dla Europy

Klub Europejski

V. Powiatowy Konkurs Wiedzy o UE pod patronatem Pani Joanny Skrzydlewskiej

V. Powiatowy Konkurs Wiedzy o UE pod patronatem Pani Joanny Skrzydlewskiej

Co oznacza skrót ERPO? Czy obecnie krajem kandydującym do wstąpienia w struktury UE jest Estonia? Jaką funkcję w strukturach UE pełni obecnie Antonio Tajani? Nazwa jakiego kraju UE pochodzi od łacińskiej nazwy miedzi?

To tylko nieliczne, z całej masy pytań, z jakimi zmagali się uczestnicy V Powiatowego Konkursu Wiedzy o UE “Zjednoczeni w różnorodności” pod patronatem Pani Joanny Skrzydlewskiej - członek zarządu województwa łódzkiego.

W konkursie zorganizowanym w budynku PSP 7 w Radomsku o charakterze turniejowym udział wzięło pięcioro uczestników, reprezentujących:
- PSP w Kobielach Wielkich
- PSP nr 2, 4, 7, 9 w Radomsku.

W jury konkursu zasiedli: Pani Joanna Skrzydlewska (członek zarządu Województwa Łódzkiego) oraz Pani Anna Borek i Pani Wiesława Kurzelewska, nauczyciele - opiekunowie uczestników konkursu (wyłonieni na podstawie losowania).

Konkurs miał charakter indywidualny, każdą szkołę reprezentował jeden przedstawiciel. Konkurs składał się z pięciu konkurencji:

a) Pierwsza konkurencja zatytułowana była „kalendarium UE”. Wydarzenia z historii UE należało uporządkować chronologicznie. Za poprawną odp. (0,5 pkt.) Łącznie do zdobycie było 5 pkt.

b) Druga konkurencja – „europejscy milionerzy” - czyli sześć pytań (w formule A-B-C-D) z zakresu historii UE, unijnych instytucji, atrakcji turystyczny krajów UE. Po każdym pytaniu uczestnicy zapisywali odpowiedź i sprawdzana była jej poprawność. Za każdą poprawną odp. 1 pkt. Maksymalnie 6 pkt. do zdobycia.

c) Trzecia konkurencja „europejska kinder niespodzianka”. Uczestnicy losowali pytanie, sami wcześniej decydując, za ile punktów będą odpowiadać - od 1 do 3 pkt., mogli także nie brać udziału w tej konkurencji (wówczas 0 pkt.) Za poprawną odpowiedź otrzymywali tyle pkt. ile zaproponowali, za niepoprawną, niestety, pkt. ujemne.

d) Czwarta konkurencja „europejska krzyżówka”… chyba nic nie należy dodawać :)

e) Konkurencja piąta “Jeden z pięciu” wzorowana na telewizyjnym “1 z 10″. Każdy miał trzy szanse. Na początku każdy otrzymywał po dwa pytania. Jeśli odpowiadał nieprawidłowo, tracił jedną szansę. Jeśli udało się przejść pierwszą i drugą rundę, w trzeciej uczestnicy wyznaczali się już sami. Zwyciężała ta osoba, która zachowała najwięcej szans.

W każdym z konkursowych zadań znalazły się pytania dotyczące europejskich wartości, w związku z naszym udziałem w projekcie Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana - “Jaka wartość ma dla Ciebie wartość”. Były także odwołania do art. 2. Traktatu o Unii Europejskiej.

Ostatecznie, po bardzo emocjonującej ostatniej konkurencji, wyniki przedstawiają się w sposób następujący:

1. PSP Kobiele Wielkie (uczennica Dagmara Piszczała)
2. PSP nr 7 w Radomsku (reprezentantka SKE Młodzież dla Europy - Maria Łuszczyn)
3. PSP nr 2 (Maja Piotrowska)
4. PSP nr 9 (Miłosz Kowalczyk)
5. PSP nr 4 (Alicja Soczyńska)

Na zakończenie konkursu nagrody dla wszystkich uczestników oraz opiekunów wręczyli: Pani Marszałek Joanna Skrzydlewska oraz Dyrektor PSP nr 7 w Radomsku Pan Radosław Bartnik .

Nagrody główne w konkursie ufundowała Pani Joanna Skrzydlewska oraz niespodzianki i upominki Urząd Marszałkowski w Łodzi, a także Miasto Radomsko oraz Starostwo Powiatowe w Radomsku. Bardzo, bardzo…dziękujemy!

Wszystkim serdecznie gratulujemy!!! Do zobaczenia za rok :)

Zobacz galerię zdjęć.


Tagged as , , , , , , , , , + Categorized as Z życia klubu

Leave a Reply