Młodzież dla Europy

Klub Europejski

Marysia Łuszczyn już w pierwszej 100 MOWOS !

Marysia Łuszczyn (na zdjęciu z prawej) To dzieję się naprawdę! Nasza “klubowiczka”, Marysia Łuszczyn (na zdjęciu z prawej) osiąga kolejne sukcesy z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Po awansie do eliminacji okręgowych Międzygimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie, Marysia jest już w kolejnym etapie! Błyskawicznie zakwalifikowała się do pierwszej 100 MOWOS (z 501 uczestników z wcześniejszego etapu), aby awansować do finału zmagań ogólnopolskich, przed Marysią już ostatni krok - w następnym tygodniu.

Z jakimi pytaniami zmagała się Marysia?
Między innymi musiała odpowiedzieć:
- Które państwo wchodzące w skład Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii wstąpiło do Unii Europejskiej przed Chorwacją,
- Jaka instytucja w Polsce zajmuje się ochroną dziedzictwa kulturowego i realizacją postanowień Konwencji Światowego Dziedzictwa UNESCO
- Kto jest prezydentem Korei Południowej
- Jaką nazwę nosi ideologia Korei Północnej
- Jak długo trwa kadencja prezydenta Rosji
…i wiele, wiele trudniejszych pytań :)

Czym jest MOWOS?
Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie to ogólnopolskie zawody dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz uczniów klas 7 szkoły podstawowej (a od roku szkolnego 2018/2019 także klas 8 szkoły podstawowej), którzy interesują się sprawami publicznymi i społecznymi, organizowane zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobów przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. nr 13 poz. 125 Dz.U. z 2009 r. nr 126 poz. 1041).

Głównym celem Olimpiady jest zainteresowanie młodzieży zagadnieniami z zakresu przedmiotu „Wiedza o Społeczeństwie” oraz kształtowanie w nich postaw umożliwiających korzystanie z szans, jakie stwarza współczesny świat.

Zakres tematyczny Olimpiady obejmuje zagadnienia z przedmiotu „Wiedza o Społeczeństwie”. Poziom trudności zadań zwiększa się w eliminacjach kolejnych szczebli, co umożliwia stopniowe pogłębianie wiedzy i rozwijanie umiejętności.

Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie realizuje wskazania Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie wspierania uczniów zdolnych, między innymi poprzez wykorzystanie innowacyjnych narzędzi sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz nowoczesnych form ułatwiających samokształcenie i nauczanie.


Przypomnijmy, Marysia jest już laureatką wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z wiedzy o społeczeństwie. Trzymamy kciuki i życzmy kolejnych sukcesów, bo my, to wiemy - Marysia jeszcze (na pewno!) nie powiedziała ostatniego słowa :)

Brawo, Marysia! :)


Tagged as , , , , , + Categorized as Z życia klubu

Leave a Reply