Młodzież dla Europy

Klub Europejski

Europejski poker kryterialny

Europejski poker kryterialnyArtykuł drugi “Traktatu o Unii Europejskiej” brzmi: Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.

Tw ważne stwierdzenia były punktem wyjścia do naszych kolejnych zajęć w ramach projektu Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana “Jak wartość ma dla mnie wartość”.

Zagraj sam w pokera kryterialnego!

Tym razem zajęcia oparte były o tzw. pokera kryterialnego. Na czym polega gra? Gra składa się z małych karteczek, na których są stwierdzenia nawiązujące do wartości UE lub pewnych ich przejawów (opisują jak powinno być, gdy wartości UE są przestrzegane). Kolejnym elementem jest plansza składająca się z 3 obszarów – najważniejszych wartości (można tam umieścić maksymalnie 4 karteczki), wartości nieco mniej ważnych (do 5 karteczek) i najmniej ważnych (do 7 karteczek). Ponieważ ilość pól, na których można położyć karteczki jest ograniczona, uczniowie zmuszeni są do dyskusji na temat tego, które wartości lub ich aspekty są ich zdaniem ważniejsze od innych.

Zostaliśmy podzieleni na 5-osobowe grupy. Każda grupa otrzymała zestaw karteczek do pokera oraz planszę. Każda z osób w grupie wybierała pewną liczbę karteczek, zapoznawała się z ich treścią. Po kilku minutach na refleksję nad wylosowanymi kartkami każda z grup rozpoczyna grę. Uczestnicy umieszczają kolejne karteczki na planszy. Każdy z graczy decyduje, jaką wagę przypisać danemu stwierdzeniu z karteczki. Co się dzieje, gdy nie ma już wolnego miejsca na całej planszy lub nie ma miejsca w obszarze, na który gracz chce położyć swoją karteczkę? Gracz wykładający karteczkę musi przekonać pozostałe osoby w grupie, że kartka ta powinna leżeć tam, gdzie on/ona chce, a nie gdzie indziej, bo takie położenie odpowiada jej znaczeniu (to znaczy, że jakąś inną kartkę trzeba przemieścić). Dyskusja w grupie trwa do momentu, aż jej członkowie porozumieją się co do ulokowania danej karteczki (preferowany jest konsensus, ewentualnie może być głosowanie).

Nad jakimi stwierdzeniami dyskutowaliśmy? Między innymi:

- Prawo powinno powstawać zgodnie procedurami, a nie byle jak, byle szybciej, bez konsultacji z ekspertami i obywatelami.
- Najcięższą karą za przestępstwa powinno być dożywocie, żadne przestępstwo może być karane śmiercią.
- Kobiety i mężczyźni powinni zarabiać tyle samo za taką samą pracę.
- Powinniśmy mieć prawo do swobodnego dostępu do mediów relacjonujących rzeczywistość i prezentujących różne opinie.
- Powinna panować demokracja, w której władzę sprawuje ogół obywateli, którzy w wyborach wybierają swoich przedstawicieli.

To tylko niektóre ze stwierdzeń. Co ważne, każda z grup mogła swobodnie wypowiedzieć się na temat swojego przyporządkowania, nie zawsze te same stwierdzenia były tak samo ważne/mniej ważne. Warto jednak pamiętać, jak ważny, szczególnie w integracji europejskiej jest konsensus i ten udało nam się ostatecznie wypracować :)

A Ty, jak myślisz? Jaka wartość ma największą wartość?

Zobacz galerię z warsztatów.


Tagged as , , , , , , + Categorized as Z życia klubu

Leave a Reply