Młodzież dla Europy

Klub Europejski

V Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej

V Powiatowy Konkurs Wiedzy o UEREGULAMIN V POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ POD PATRONATEM PANI JOANNY SKRZYDLEWSKIEJ (członek zarządu województwa łódzkiego)

Zapraszamy do udziału w konkursie, którego celem jest:
• rozwijanie zainteresowań na temat państw członkowskich Unii Europejskiej,
• poszerzanie wiedzy o UE,
• przestrzeganie zasad fair-play,

Organizatorzy:
 Szkolny Klub Europejski „Młodzież dla Europy”
 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Romualda Traugutta w Radomsku
 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Uczestnicy

Konkurs adresowany jest do uczniów klas II - III gimnazjów z powiatu radomszczańskiego. W konkursie udział bierze jeden reprezentant szkoły (konkurs indywidualny) pod opieką nauczyciela.

Miejsce i termin

Turniej odbędzie się w 15. marca w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Radomsku („Kowalowiec”). Początek konkurs o godzinie 10.00. Termin konkursu może ulec zmianie, ze względu na prace sejmiku województwa łódzkiego.

Zgłoszenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać na dołączonym formularzu (poprzez wiadomość e-mail na adres: tomaszmazur7@interia.pl ) do 28. lutego 2018 roku. Inna forma zgłoszeń nie będzie rozpatrywana. O przyjęciu zgłoszenia, uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Zakres tematyczny

Zadania turniejowe będą wymagać od uczestników wiadomości z zakresu:

1. Geneza i rozwój Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej.
2. Idea integracji europejskiej
3. Instytucje Wspólnot i Unii Europejskiej.
4. Ojcowie i symbole Unii Europejskiej.
5. Struktury Unii Europejskiej.
6. Traktaty wspólnotowe i unijne.
7. Unia gospodarczo - walutowa. Wspólna waluta europejska – euro.
8. Polityka gospodarcza i regionalna Unii Europejskiej.
9. Programy pomocowe i strukturalne w Unii Europejskiej.
10. Programy edukacyjne i kulturalne w Unii Europejskiej.
11. Kraje członkowskie Unii Europejskiej i ich charakterystyka.
12. Polska w strukturach unijnych.
Przygotowując się do konkursu, najlepiej skorzystać z:
- http://www.mlodziezdlaeuropy.eu/unia-europejska
(i poszczególnych „zakładek” na powyższej stronie internetowej)
- przewodników turystycznych o krajach Unii Europejskiej.

Nagrody

 Nagrody dla najlepszych w konkursie ufundowane zostaną przez Panią Joannę Skrzydlewską i Urząd Marszałkowski w Łodzi a także instytucje samorządowe. Uczestnicy oraz opiekunowie otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Dodatkowe informacje o konkursie pod numerem telefonu – (44) 685 – 44 34
lub adresem e-mailowym: tomaszmazur7@interia.pl

Więcej informacji udzieli Pan Tomasz Mazur, opiekun SKE „Młodzież dla Europy”


Tagged as , , , , + Categorized as Z życia klubu

Leave a Reply