Młodzież dla Europy

Klub Europejski

Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej

Konkurs Wiedzy o UEZainteresowanych uczniów klas II i III gimnazjum zapraszamy do wzięcia udziału w szkolnym konkursie wiedzy o UE pod patronatem pani Joanny Skrzydlewskiej (członek zarządu Województwa Łódzkiego)

Konkurs ma charakter indywidualny. Etap szkolny - test. Zadania w ramach konkursu będą wymagać od uczestników wiadomości z zakresu:

1. Geneza i rozwój Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej.
2. Idea integracji europejskiej
3. Instytucje Wspólnot i Unii Europejskiej.
4. Ojcowie założyciele i symbole Unii Europejskiej.
5. Struktury Unii Europejskiej.
6. Traktaty wspólnotowe i unijne.
7. Unia gospodarczo - walutowa. Wspólna waluta europejska – euro.
8. Polityka gospodarcza i regionalna Unii Europejskiej.
9. Programy pomocowe i strukturalne w Unii Europejskiej.
10. Programy edukacyjne i kulturalne w Unii Europejskiej.
11. Kraje członkowskie Unii Europejskiej i ich charakterystyka.
12. Polska w strukturach unijnych.

Przygotowując się do konkursu, najlepiej skorzystać z:
- http://www.mlodziezdlaeuropy.eu/unia-europejska (i poszczególnych „zakładek” na powyższej stronie internetowej)
- przewodników turystycznych o krajach Unii Europejskiej.

Osoba, która zwycięży w etapie szkolnym będzie reprezentować szkołę w konkursie powiatowym.
Etap szkolny odbędzie się 05.03.2018 r.
Zgłoszenia do 01.03.2018 r.

Zgłoszenia przyjmuje opiekun SKE Młodzież dla Europy, Tomasz Mazur.


Tagged as , , , , , + Categorized as Z życia klubu

Leave a Reply