Młodzież dla Europy

Klub Europejski

Brawo, brawo, Marysia Łuszczyn!

Marysia Łuszczyn (pierwsza z lewej) na happeningu z okazji Dnia UśmiechuNasza “klubowiczka”, Marysia Łuszczyn (na zdjęciu pierwsza z lewej, klasa IIID) z bardzo dobrym wynikiem awansowała do etapu okręgowego Międzygimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie. Na 40 punktów możliwych do zdobycia, Marysia uzyskała 37 (co stanowi, doskonały 6. wynik w kraju, wśród wszystkich uczestników). Do kolejnego etapu awansowało 501 uczniów.

Czym jest MOWOS?
Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie to ogólnopolskie zawody dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz uczniów klas 7 szkoły podstawowej (a od roku szkolnego 2018/2019 także klas 8 szkoły podstawowej), którzy interesują się sprawami publicznymi i społecznymi, organizowane zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobów przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. nr 13 poz. 125 Dz.U. z 2009 r. nr 126 poz. 1041).

Głównym celem Olimpiady jest zainteresowanie młodzieży zagadnieniami z zakresu przedmiotu „Wiedza o Społeczeństwie” oraz kształtowanie w nich postaw umożliwiających korzystanie z szans, jakie stwarza współczesny świat.

Zakres tematyczny Olimpiady obejmuje zagadnienia z przedmiotu „Wiedza o Społeczeństwie”. Poziom trudności zadań zwiększa się w eliminacjach kolejnych szczebli, co umożliwia stopniowe pogłębianie wiedzy i rozwijanie umiejętności.

Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie realizuje wskazania Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie wspierania uczniów zdolnych, między innymi poprzez wykorzystanie innowacyjnych narzędzi sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz nowoczesnych form ułatwiających samokształcenie i nauczanie.

Kolejny etap, już w marcu.

Ale to nie koniec sukcesów Marysi. Pod koniec stycznia, Marysia będzie reprezentować naszą szkołę w etapie rejonowym konkursu kuratoryjnego z wiedzy o społeczeństwie, organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Łodzi. Trzymamy kciuki i życzmy kolejnych sukcesów, bo my, to wiemy - Marysia jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa :)

Brawo, Marysia! :)


Tagged as , , , , , + Categorized as Z życia klubu

Leave a Reply