Młodzież dla Europy

Klub Europejski

Czy bycie patriotą jest trendy?

Jak obecnie pojmujemy patriotyzm? Jakie są postawy patriotyczne? I, wreszcie, czy bycie patriotą jest trendy? O tym wszystkim dyskutowaliśmy, znów, podczas debaty w stylu “akwarium”.
Dyskusję prowadzili między sobą: Igor Kęsy, Szymon Zagaj, Natalia Kucharska, Jakub Jarosz, Wiktoria Zybura, Mateusz Patalan, Piotr Owczarek i Ola Drzewowska.

Czy bycie patriotą jest trendy?
Jak obecnie pojmujemy patriotyzm?
- To lojalność wobec ojczyzny, wypełnianie obowiązków, praw obywatelskich, szanowanie historii i jej znajomość - Igor Kęsy
- To wrażliwość, możliwość samorealizacji, dostrzeganie obywatelskich detali, tych dobrych, ale także negatywnych - Ola Drzewowska.
- To chęć życia i poświęcenia dla kraju, promowanie kultury, chęć działania dla państwa - Szymon Zagaj

Inni dodawali, że patriotyzm, to szanowanie tego, co robimy, nie wstydzimy się naszego kraju, tego, że jesteśmy Polakami.

Jakie są postawy patriotyczne?

- Dla mnie doskonałym przykładem są np. regionalne kultury, stroje ludowe, pamięć o dawnych zwyczajach, tak, jak na przykład w okolicach Łowicza - Klaudia Andrzejczyk.
- Ola Drzewowska - opowiedziała historię 8-letniego Wojtka, który na jednym ze spotkań harcerzy wzruszył się przy piosence o “Szarych Szeregach”, co wywarło ogromne wrażenie na wielu uczestnikach spotkania.
- Szymon Zagaj podkreślał, że postawą patriotyczną jest kultywowanie za granicą polskiej tradycji (np. Polonia), zaś Klaudia Andrzejczyk przypomniała przykład rodzinny, gdzie dzieci mieszkające w Irlandii, chodzą do polskiej szkoły, uczą się o polskiej historii.

Czy bycie patriotą jest trendy?

Uczestnicy debaty, raczej wspólnie podkreślali, że wiele postaw patriotycznych jest przejaskrawionych, niektóre formy “robione” są bardziej na pokaz, niże mają rzeczywisty związek z patriotyzmem (np. nadmierne używanie symboliki Polski Walczącej), czasami jego wyrażenie jest wręcz “kiczowate” - poprzez formę. Słychać było także argumenty, wskazujące na to, że wiele osób, np. bierze udział w marszach, pochodach, niekoniecznie jako wyraz patriotyzmu, ale z faktu, że “skoro znajomi idą…”.

Pojawiały się także zdania, wyraźnie podkreślające, że patriotyzm współcześnie stał się nawet niebezpiecznym, ponieważ w wielu przypadkach przybiera skrajne formy, nawet przypominające postawy nacjonalistyczne, a w niektórych przypadkach, można wręcz mówić o postawach szowinistycznych, choć na szczęście, są to jednostkowe przypadki.

A Wy, jak myślicie, bycie patriotą, współcześnie, jest trendy?

Dzisiejsza dyskusja miała charakter debaty w stylu “akwarium”. Osoby siedzą w kręgu i prowadzą główną dyskusję na wybrany temat. Pozostałe osoby tworzą kolejny krąg wokół dyskutujących, analizują przebieg debaty, argumentację, zachowanie, ogólny przebieg dyskusji. Moderator stara się za bardzo nie ingerować w jej przebieg. Dyskusja metodą “akwarium” służyć ma przede wszystkim wzajemnemu uczeniu się, doskonaleniu umiejętności dyskutowania.

Działania realizowane w ramach programu “Szkoła Tolerancji” - Dzień Patrioty/Patriotki XXI w. Centrum Edukacji Obywatelskiej.


Tagged as , , , , , + Categorized as Z życia klubu

Leave a Reply