Młodzież dla Europy

Klub Europejski

Ja - patriota - wczoraj, dziś i jutro…

Happening z okazji Święta Niepodległości 2016 r.Szkolny konkurs plastyczny “Ja - patriota - wczoraj, dziś i jutro…”

1. Jaki jest cel konkursu?

a) ukazanie nowoczesnej formy patriotyzmu;
b) kształtowanie poczucia świadomości narodowej i obywatelskiej
c) prezentacja poglądów, refleksji, przemyśleń uczniów PSP nr 7 w Radomsku z oddziałami gimnazjalnymi

2. Co należy zrobić?
Przygotować plakat (technika dowolna) w formacie A1, który będzie odnosił się do tematu konkursu “Ja - patriota - wczoraj, dziś i jutro…” Liczy się: zgodność pracy z tematem, kreatywne ujęcie “patriotyzmu”, estetyka wykonania.

3. Dla kogo?
a) Uczniowie klas IV - VII PSP oraz II - III PG.
b) Każdy plakat powinien być opisany z tyłu: imię i nazwisko autora, klasa.
c) Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę

4. Co w nagrodę?
a) punkty z zachowania zgodnie z WSO
b) nagrody niespodzianki za najlepsze prace
c) promocja pracy na szkolnej wystawie
d) promocja najlepszych prac na stronie internetowej szkoły oraz SKE “Młodzież dla Europy”

5. Termin…?
Prace należy złożyć do Pana Tomasza Mazura do 10.11.2017 r.

Organizatorem konkursu jest Szkolny Klub Europejski “Młodzież dla Europy”.
Działania realizowane w ramach programu “Szkoła Tolerancji” Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Powodzenia! :)


Tagged as , , , , , + Categorized as Z życia klubu

Leave a Reply