Młodzież dla Europy

Klub Europejski

Debata. Zadawanie prac domowych ma sens. Przekonaj mnie.

Zadawanie prac domowych ma sens. Przekonaj mnie. DebataO tym, czy warto zadawać prace domowe, jakie są tego zalety i wady dla procesu nauczania, dla rozwoju ucznia, pogłębiania jego zainteresowań lub też zastopowanie chęci do nauki. O tym wszystkim dyskutowaliśmy dziś, niezwykle merytorycznie, podczas debat w stylu “plenarnym”. Dyskusję prowadzili między sobą: Oliwia Jędrzejczyk, Karolina Misztal, Paweł Nowicki i Klaudia Andrzejczyk, z udziałem publiczności.

Wśród argumentów “za” pracami domowymi pojawiło się:
- utrwalenie wiedzy zdobytej podczas lekcji;
- nauka odpowiedzialności;
- możliwość poprawy oceny;
- rozwijanie pasji/zainteresowań - ale wtedy, gdy praca domowa nie jest przymusem.

O wiele więcej argumentów pojawiło się po stronie przeciwnej zadawaniu prac domowych:
- pochłaniacz wolnego czasu;
- więcej pracy niż dorośli;
- praca domowa uczy “kombinowania”, gdy uczeń nie wie, jak ją wykonać (np. spisuje z kolegi);
- stres, obawa przed “1″;
- brak podpowiedzi ze strony nauczyciela, jak wykonać pracę domową;
- sprawdzenie pracy domowej zajmuje dużą część lekcji;
- praca domowa jest często (niestety) dokończeniem nieskończonej lekcji;
- “im więcej zrobimy na lekcji, tym mniej będzie w domu” - argument nauczyciela;
- praca domowa wzbudza agresję;
- niektórzy zakładają tzw. “zeszyt płaczu”, na który wylewają hektolitry łez (autentyczna historia!);
- późne chodzenie spać;
- konieczność rezygnacji z przyjemności w czasie wolnym;
- zbyt duża ilość prac domowych i zbyt wygórowane treści;
- praca domowa, to konieczność zabierania pracy..do domu, a tego nikt nie lubi;
- prace domowe nie są systematycznie sprawdzane, stąd praca włożona w wykonanie zadania demotywuje.

Jak widać, jest wiele argumentów przemawiających za tym, że nie warto (z przymusu, z obowiązku) zadawać prac domowych, co należałoby (BARDZO poważnie) wziąć pod rozwagę.


Tagged as , , , , , , , , , + Categorized as Z życia klubu

Leave a Reply