Młodzież dla Europy

Klub Europejski

Symulacja posiedzenia MRM

Symulacja MRMJakie pomysły warto zrealizować w mieście? Jakie propozycje działań płyną ze strony młodzieży? Jak mogą wyglądać “Dni Radomska” 2018? Jak pracują komisje rady miasta? Z jakimi problemami muszą borykać się władze miasta? Jak wygląda głosowanie podczas posiedzenia radnych? Jakie działania można zrealizować w ramach “budżetu obywatelskiego”?

Tak, tak - nad tym wszystkim dziś rozmyślaliśmy, debatowaliśmy, dyskutowaliśmy a przede wszystkim, proponowaliśmy konkretne rozwiązania. Właśnie dziś, w ramach projektu “Radomszczańska Szkoła Liderów - Po drabinie”, zorganizowaliśmy posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta.

Dwadzieścia pięć osób podzielonych zostało na siedem zespołów:
- grupa “władz miasta” z Prezydentem na czele
- Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
- Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalnej
- Komisja Bezpieczeństwa Publicznego
- Komisja Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego (z przewodniczącym Rady na czele)
- Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
- Grupa ds. budżetu obywatelskiego – reprezentująca mieszkańców miasta

Początkowo każdy z zespołów miał za zadanie wypracowanie takich pomysłów/projektów, które można w mieście zrealizować, zgodnie z zadaniami np. danej komisji. Władze miasta pracowały nad harmonogramem “Dni Radomska”. Następnie, każdy z zespołów prezentował swój pomysł podczas posiedzenia Młodzieżowej Rady Miasta, pracami której kierował przewodniczący Rady (a w naszym przypadku Przewodnicząca). Po prezentacji następowało głosowanie, w ramach którego wybrane zostały najlepsze pomysły. Kolejnym etapem praca MRM było opracowanie listów otwartych do władz miasta, z szerszym opisem proponowanych działań. Listy już niedługi trafią na biurka Pana Prezydenta oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radomsku. Liczymy na rozważenie naszych pomysłów podczas posiedzenia Rady Miasta lub prac komisji Rady.

Symulację zakończyła debata ph. “Radomsko 2050 - Moje miasto przyszłości”.

Z pewnością ciekawi jesteście, jakie propozycje pojawiły się podczas prac komisji. Były to między innymi:
- budowa ścieżki zdrowia w Parku Solidarności
- zwrócenie większe uwagi na segregację śmieci wśród mieszkańców z hasłem przewodnim “Dbaj o zdrowie, dbaj o kraj, sortuj śmieci, stwórzmy raj!”
- budowa parku dla zwierząt
- budowa aquaparku
- budowa harcówek w różnych dzielnicach miasta
- zagospodarowanie poprzemysłowych budynków na obiekty np. typu galerie artystyczne
- stworzenie punktów medycznych na terenie całego miasta (zapewniających pierwszą pomoc)
- akcje profilaktyczne w zakresie pomocy rodzinom z rodzin patologicznych
- zwiększenie inwestycji na polepszenie stanu dróg
- utworzenie patroli interwencyjnych z mieszkańców miasta
- zatrudnienie wykwalifikowanych lekarzy w szpitalu (kooperacja z samorządem powiatowym)
- zamontowanie lamp oświetleniowych wykorzystujących energię odnawialną
- modernizacja stadionu przy ul. Brzeźnickiej
- wybudowanie wrotkowiska - temat wraca już po raz kolejny, naprawdę warto coś z tym zrobić :)
Wśród propozycji w ramach Dni Radomska pojawiły się m.in. wydarzenia artystyczne, próba bicia rekordu Guinessa, kino na leżakach.

Mamy nadzieję (nie, my to wiemy!), że pomysły spotkają się z aprobatą dorosłych, zasiadających w Radzie Miasta. O szczegółach poinformujemy :)

Symulacja była kolejnym etapem realizowanego przez nas projektu “Radomszczańska Szkoła Liderów - Po drabinie”.

Zobacz galerię zdjęć.

Projekt realizowany jest w ramach konkursu grantowego “Bank Ambitnej Młodzieży”. Organizatorem konkursu grantowego “Bank Ambitnej Młodzieży” (BAM) jest Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. im. Stefana Bryły.


Tagged as , , , , , , + Categorized as Z życia klubu

1 Comments

Trackbacks & Pingbacks

  1. Radomszczańska Szkoła Liderów - Po drabinie | Młodzież dla Europy

    [...] w posiedzeniu rady powiatu - pojechaliśmy do Warszawy na Paradę Schumana - zorganizowaliśmy symulację posiedzenia młodzieżowej rady miasta - zorganizowaliśmy debatę oksfordzką ph. “Warto iść śladami lidera” - [...]

Leave a Reply