Młodzież dla Europy

Klub Europejski

IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o UE

IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o UEZapraszamy do udziału w konkursie, którego celem jest:

• rozwijanie zainteresowań na temat państw członkowskich Unii Europejskiej,
• poszerzanie wiedzy o UE,
• przestrzeganie zasad fair-play,

Organizatorzy:
- Szkolny Klub Europejski „Młodzież dla Europy”
- Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomsku
- Pani Jonna Skrzydlewska (członek zarządu Województwa Łódzkiego)
- Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Konkurs objęty został Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia.

Uczestnicy

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I- III gimnazjów z powiatu radomszczańskiego. W konkursie udział bierze jeden reprezentant szkoły (konkurs indywidualny) pod opieką nauczyciela.

Miejsce i termin

Turniej odbędzie się w drugiej połowie maja (prawdopodobnie 22 maja) w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Radomsku („Kowalowiec”). O dokładnym terminie uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie. Termin konkursu może ulec zmianie, ze względu na prace sejmiku wojewódzkiego.

Zgłoszenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać na dołączonym formularzu (poprzez wiadomość e-mail na adres: tomaszmazur7@interia.pl ) do 12. maja 2017 roku. Inna forma zgłoszeń nie będzie rozpatrywana. O przyjęciu zgłoszenia, uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo. Ze względu na duże zainteresowanie liczba zgłoszeń może zostać ograniczona.

Zakres tematyczny

Zadania turniejowe będą wymagać od uczestników wiadomości z zakresu:

1. Geneza i rozwój Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej.
2. Idea integracji europejskiej
3. Instytucje Wspólnot i Unii Europejskiej.
4. Ojcowie i symbole Unii Europejskiej.
5. Struktury Unii Europejskiej.
6. Traktaty wspólnotowe i unijne.
7. Unia gospodarczo - walutowa. Wspólna waluta europejska – euro.
8. Polityka gospodarcza i regionalna Unii Europejskiej.
9. Programy pomocowe i strukturalne w Unii Europejskiej.
10. Programy edukacyjne i kulturalne w Unii Europejskiej.
11. Kraje członkowskie Unii Europejskiej i ich charakterystyka.
12. Polska w strukturach unijnych.
Przygotowując się do konkursu, najlepiej skorzystać z:
- SKE Młodzież dla Europy
(i poszczególnych „zakładek” na powyższej stronie internetowej)
- przewodników turystycznych o krajach Unii Europejskiej.

Nagrody

Nagrody dla najlepszych w konkursie ufundowane zostaną przez Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Witolda Stępnia oraz Urząd Marszałkowski w Łodzi. Uczestnicy oraz opiekunowie otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Dodatkowe informacje o konkursie pod numerem telefonu – (44) 685 – 44 34
lub adresem e-mailowym: tomaszmazur7@interia.pl

W przesłanym zgłoszeniu (na adres: tomaszmazur7@interia.pl) należy podać:
- nazwę szkoły; imię i nazwisko uczestnika; Imię i nazwisko opiekuna; telefon kontaktowy do uczestnika oraz telefon kontaktowy do opiekuna (nauczyciela)

Więcej informacji o konkursie udzieli Pan Tomasz Mazur, opiekun SKE „Młodzież dla Europy”


Tagged as , , , , , + Categorized as Z życia klubu

Leave a Reply