Młodzież dla Europy

Klub Europejski

Głos liderów…wysłuchany

PetycjaPrzypominamy…w ramach realizowanego projektu “Radomszczańska Szkoła Liderów - Po drabinie”, wystosowaliśmy pisma do radnych miejskich w kilku, nurtujących nas sprawach.

Jest nam niezmiernie miło, ponieważ sprawa zgłoszona, do Pana Jacka Gębicza, została przedstawiona na jednym z posiedzeń Rady Miasta w Radomsku. Oto fragment naszego pisma:

List w sprawie przystanku autobusowego w dzielnicy Bartodzieje

Szanowny Panie,
W imieniu mieszkańców dzielnicy Bartodzieje zwracamy się z prośbą, aby na najbliższym posiedzeniu Rady Miasta w Radomsku poruszył Pan temat pozyskania terenu na ulicy Batalionów Chłopskich przy skrzyżowaniu z ul. Górnickiego w Radomsku. Powyższy fragment terenu szpeci, latem i jesienią jest porośnięty wysoką trawą, wygląda to naprawdę nieprzyzwoicie. Proponujemy zagospodarowanie powyższego terenu na zajezdnię autobusową i utworzenie nowej linii autobusowej. Dzięki temu mieszkańcy, w tym szczególnie dzieci i młodzież, reprezentujący SKE Młodzież dla Europy, będą mieli lepszy dostęp do szkół i centrum miasta.

W odpowiedzi przesłanej przez Z-cę Prezydenta Miasta Pana Jacka Belkę do Pana Jacka Gębicza (przewodniczącego Rady Miejskiej w Radomsku), czytamy, że “pomysł utworzenia w przyszłości na ewentualnie pozyskanych działkach nr 134 i 135 w obrębie 46 przystanku autobusowego i kursowania pojazdów MPK po ul. Batalionów Chłopskich jest wart rozważenia. W związku z tym w najbliższym czasie Miasto wystąpi do Spółki z wnioskiem o przeanalizowanie zasadności i możliwości wdrożenia w przyszłości takiego rozwiązania

Jak widać powyżej, zgłoszona przez nas sprawa do Pana Jacka Gębicza, została bardzo poważnie potraktowana, za co Panu Radnemu, serdecznie dziękujemy!

Projekt realizowany jest w ramach konkursu grantowego “Bank Ambitnej Młodzieży”. Organizatorem konkursu grantowego “Bank Ambitnej Młodzieży” (BAM) jest Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. im. Stefana Bryły.


Tagged as , , , , , , , + Categorized as Z życia klubu

Leave a Reply