Młodzież dla Europy

Klub Europejski

O “solidarności” w stylu akwarium

Solidarność europejskaSolidarność rozumiana jako: współpraca, realizacja wspólnych celów przez większą lub mniejszą grupę osób, wspólne idee, chęć niesienia pomocy, wsparcie, ale także tolerancja, poszanowanie wartości, to na początek, naszej dzisiejszej debaty w stylu “akwarium” poświęconej “Solidarności współczesnych europejczyków”.

Karolina, Oliwia, Klaudia, Wiktoria, Igor, Kuba i Mateusz jako największe wyzwania stojące przed współczesną Europą wymienili między innymi pomoc uchodźcom, walkę z krajowymi nacjonalizmami i egoizmem oraz obranie kierunku ku jeszcze większej integracji, co powinno zapobiegać rozpadowi UE.

Dyskusja dotyczyła także działań humanitarnych, postaw solidarnościowych Polaków i Europejczyków, jak również autorytetów w dziedzinie “Solidarności”, tutaj pojawili się: Lech Wałęsa, Papież Franciszek oraz Nelson Mandela.

Debata zorganizowana w ramach realizowanego przez nas mini projektu europejskiego z “solidarnością” w roli głównej.

Dzisiejsza dyskusja miała charakter debaty w stylu “akwarium”. Osoby siedzą w kręgu i prowadzą główną dyskusję na wybrany temat. Pozostałe osoby tworzą kolejny krąg wokół dyskutujących, analizują przebieg debaty, argumentację, zachowanie, ogólny przebieg dyskusji. Moderator stara się za bardzo nie ingerować w jej przebieg. Dyskusja metodą “akwarium” służyć ma przede wszystkim wzajemnemu uczeniu się, doskonaleniu umiejętności dyskutowania.


Tagged as , , , , , , , + Categorized as Z życia klubu

Leave a Reply